Koninkrijksbelangen blog | Malafide trustbazen

en falende toezichthouders | update 14/6/’24

Als economisch directeur van de Centrale Bank van Sint Maarten en Curacao erkent en categoriseert Jose Jardim de economische pijler online kansspelen niet en publiceert deze balanstotalen niet. En als toezichthouder op de trustsector controleert hij de ca 90 trustdienstverleners die wereldwijd kansspelen besturen niet op geldige gokvergunningen | Extra

WILLEMSTAD – Het gros van de Curaçaose trustkantoren zijn boevennesten. Dat blijkt uit het feit dat zij illegale online kansspelen stimuleren door hun UBO’s en ongereguleerde geldstromen verhullen. In Nederland is dat overigens niet anders. Met een balanstotaal van 3.371 mrd euro, vormen de brievenbusfirma’s die door trustdienstverleners worden bestuurd, de grootste Nederlandse financiële sector, bijvoorbeeld groter dan de bancaire sector (euro 2.202 mrd, cijfers per eind 2018). Ook daar weigeren trustbazen te deugen.

In Curaçao en Sint Maarten worden balanstotalen van gaming brievenbusfirma’s door de trustsector, de toezichthouder Centrale Bank van Sint Maarten (CBSC) en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) onder de radar gehouden. Dat blijkt uit de website van CBCS, CBS (en het weigeren van talloze LOB verzoeken door ondergetekende). Probeer daar maar eens statistieken over ‘s werelds grootste goksector op te vinden.

Ook de vermeende vergunninghouders zelf weigeren geldige online kansspelvergunningen inclusief verlengingen en publicaties in overheidsbladen en bewijzen dat zij voldoen aan de op straffe van verval vergunningsvoorwaarden te overleggen. Ook na aanhoudende vragen terzake van wederhoor van diverse journalisten. Eén onderzoeksjournalist werd hierna zelfs ondermijnd door de Minister van Financiën en het propagandablad van de trustsector. Silvania misleidt volk en vaderland door via het Antilliaans Dagblad en Amigoe te communiceren dat deze zouden zijn verlengd en weigert de verlengingen te onderbouwen en af te kondigen in een wettelijk voorgeschreven overheidsblad zoals de Landscourant.

Zaken onder de pet houden doen ook alle opvolgende ministers van Justitie en Financiën alsook het Openbaar Ministerie die eveneens deze witwasroute al in 1996 had kunnen aanpakken, maar dat nalaten. Een sterker staaltje ondeugdelijk bestuur en rechtshandhaving terzake het oudste en grootste witwasnetwerk ter wereld bestaat niet. Artikel 43 lid 2 van het Statuut der Nederlanden is daarmee voorgoed een wassen neus.

In ieder geval onthulde de bekende NOS correspondent en onderzoeksjournalist Dick Drayer afgelopen maanden dat geen van de vergunningen meer rechtsgeldig waren (hier, hier en hier). Niet alleen omdat opvolgende Antilliaanse en Curacaose ministers van Justitie en Financien daarbij de nodige procedures niet in acht namen, maar vooral omdat paymentservice provider Neteller (nu Paysafe), die bijna alle illegale Curacaose casino’s paymentservices bood, in 2007 hiervoor in de USA werd veroordeeld wegens witwassen.

Tegenwoordig levert de Paysafe Group uit de UK alleen nog payment services aan illegale Curacaose operators die zich richten op niet-USA markten, en moeten Curacaosche burgers en lokale banken met dank aan trustkantoren die aan andere landen illegale online gaming diensten aanbieden, om leren gaan met een correspondentbanken probleem.

Saillant en nieuw is dat ook trustkantoren die directie voeren over online casino’s met een illegale sublicentie, niet beschikken over de geldige ‘master’ vergunningen van Antillephone, Cyberluck (Curacao Egaming), Gaming Services Provider, Curacao Interactive Licensing (C.I.L.) en The Elite Turfclub, waarop die sublicenties zouden berusten. Dat blijkt uit wedervragen en tal van emails en contracten die uw blogger recent mocht inzien. Daaruit blijkt tevens dat trustbazen bij gebrek aan zo’n geldige gokvergunning hun eigen trustvergunningen en paspoorten misbruiken om paymentservice- en softwareproviders voor hun casino’s te contracteren. Deze paymentservice- en softwareproviders mogen namelijk alleen hun producten leveren aan operators met een geldige gokvergunning.

Trustunie

Dat trustbazen zowel hun operators als paymentservice- en softwareproviders over het bestaan van geldige ‘master’ vergunningen voorliegen, blijkt overigens niet alleen uit tal van overeenkomsten en emails tussen trustdienst verleners, kansspeloperators, paymentservices providers, banken en vermeende vergunninghouders. Maar ook uit een ‘technische briefing’ van een zoveelste nieuwe lobbyclub van trustkantoren die oud-gokvergunninghouders verdedigen en die zich hebben verzameld in de Stichting Unie Trustkantoren Curacao (‘TrustUnie’) op 20 november 2023 aan Statenleden (!) gaven.

In die presentatie gaf de vorig jaar opgerichte TrustUnie – een stichting met geheime leden, zonder website, en niet bij de kvk geregistreerde bestuursleden – acte de présence in het parlement hoe zij witwassen en illegaal gokken bevorderen en waarom Curacao daar beter van zou worden (video). Advocaat, fiscalist, trustboer, gokbaas én Trustunie ‘president’ mr. Glenn Cretiën Rellum presenteerde in de Staten de witwasconstructie die trustbazen inmiddels al meer dan 25 jaar gebruiken om illegaal online gokken mogelijk te maken en het internationaal betalingsverkeer en de overheidstelecom infrastructuur te misbruiken:

Beste (C)FATF (Caribbean Financial Action Task Force) leden, leest u even mee?

‘s Werelds meest succesvolle goklicentie structuur “Masterlicentie-sublicentie” zoals de Trustunie de leden van het Curacaose parlement afgelopen maand onthulde, blijkt een witwasconstructie om de identiteiten van UBO’s en ongereguleerde geldstromen te verhullen en lokale wet-en regelgevingen te omzeilen | Beeld: Stichting Unie Trustkantoren Curacao

Wat is er mis met dit plaatje? Nou, de ‘master license holders’ (midden) beschikken niet (meer) over geldige gokvergunningen, zijn zeker geen ‘regulators’, mogen helemaal geen sublicenties verstrekken, en daarnaast is de ‘sub license’ van de Operator / BV illegaal. Op deze illegale wijze creëren trustbazen valse herkomstverklaringen voor ongereguleerde geldstromen avant la lettre FATF definitie witwasfase 3a (schijnbare rechtvaardigingsgronden). Onderbouwingen met links in voetnoot onderaan deze blog. Uw Koninkrijksbelangen blogger stelde Trustunie de vragen die de parlementsleden niet stelden, doch enige reactie of antwoorden bleven uit. Kennelijk was dat niet persoonlijk. Antwoorden op vragen die de parlementsleden wél stelden, bleven eveneens uit.

Kortom, uit de ‘feiten’ en veelzeggend zwijgen van de uiterst twijfelachtige Trustunie naast het onderzoek van journalist Dick Drayer kan veilig worden geconcludeerd dat Curaçao geen legale online goksector (meer) heeft. En dat alle huidige plaatsvindende online gokactiviteiten op geen enkele manier voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Plus dat daar zo’n 500 lokale grootverdieners als notarissen, fiscalisten, accountants, advocaten, trustbazen en hun compliance officers bij betrokken zijn. Let op: dit is géén slechte B-film, maar keiharde realiteit van ‘s werelds’ meest geraffineerde en succesvolste witwasroute.

Overigens bleek niet alleen de Curacaose private sector diep betrokken.

But the show must go on

Ook de Curacaose publieke sector doet een stevige duit in het zakje voor trustkantoren en operators op kosten van de belastingbetalers. En dan hebben we het niet alleen over de kosten van de lokale overheidstelecominfrastructuur:

De Curacaose Minister van Financien – politiek verantwoordelijk voor grootschalige belastingfraude en witwassen door de trustsector en het illegale online gokwezen – is aangekondigd als de ster van wereldwijde Sigma conferenties
Lilywhite gaming consultant Aideen Shortt is adviseur van de Curacaose Minister van Financien die verantwoordelijk is voor grootschalige belastingfraude en witwassen door de trustsector en het illegale gokwezen
Mr. Reno Saleh, hoofd legal affairs van de Gaming Control Board is adviseur van de Curacaose Minister van Financien die verantwoordelijk is voor grootschalige belastingfraude en witwassen door de trustsector en het illegale gokwezen
Paysafe Group director mr. Hilary Steward-Jones adviseert de Curacao Gaming Control Board die op haar beurt de Curacaose Minister van Financien adviseert, verantwoordelijk voor grootschalige belastingfraude en witwassen door de trustsector en het illegale gokwezen.

Samen met de Curacao Gaming Control Board (GCB) medewerker mr. Reno Saleh, GCB adviseur Mario Galea (Randon Consulting) en GCB adviseur Hilary Stewart-Jones (directeur Paysafe Group en Skywind Group) bedondert de huidige minister van Financien Javier Silvania met adviseur Aideen Shorttop (Lilywhite) en andere trustadviseurs op roadshows en promotietours voor trustkantoren en (oud) vergunninghouders op Sigma Curacao, ICE London en Sigma Malta niet alleen onwetende Curacaose burgers, maar de hele wereld.

Trustkantoren en oud-vergunninghouders Antillephone, Cyberluck (Curacao Egaming), Gaming Services Provider, Curacao Interactive Licensing (C.I.L.) en The Elite Turfclub varen daar ondertussen wel bij. De afgelopen jaren slaagde genoemd team erin de illegale online goksector te verdubbelen, zo blijkt uit de gegevens van de Kamer van Koophandel. Het gebrom van de trustsector op de Financiën minister lijkt daarmee voornamelijk voor de bühne.

Wat verbergen de trustkantoren?

Dat de online kansspelen waarover zij de directie voeren niet beschikken over een geldige kansspelvergunning en vanwege het gebrek hieraan hun trustvergunningen en paspoorten misbruiken om toch bank, crypto en payments diensten te contracteren. Toelichting: Trustkantoren – kantoren die zich bezighouden met het beheren van vennootschappen – zijn verplicht hun cliënten te kennen en integriteitsrisico’s te beheersen. Dit is geregeld in de Landsverordening toezicht trustwezen (Ltt). Trustkantoren die diensten verlenen aan kansspelaanbieders die geen vergunning hebben in Curacao, maar die toch hun producten aanbieden aan consumenten en bedrijven, handelen niet alleen in strijd met de Landsverordening toezicht trustwezen en de Landsverordening Buitengaatse Hazardspelen (LBH), maar ook in strijd met artikel 266 (illegale kansspelen) Wetboek van Strafrecht.

Daarnaast maken tenminste de trustbazen van de Trustunie zich schuldig aan complexe witwasstructuren terzake online gaming om de identiteit van de eigenaren (UBO’s) en de ware herkomsten van de fondsen te verbergen. Trustkantoren die diensten verlenen aan kansspelaanbieders die geen vergunning hebben in Curacao, maar valselijk voordoen alsof ze die wel hebben en dat op de wet zijn gebaseerd en wettelijk zijn gereguleerd en die producten aanbieden aan consumenten en bedrijven, handelen niet alleen in strijd met de Landsverordening toezicht trustwezen en de Landsverordening Buitengaatse Hazardspelen (LBH), maar ook in strijd met artikelen 339 (bedrog) en 435 e.v. (witwassen) van het Wetboek van Strafrecht.

In verband met de bestuurdersaansprakelijkheid van deze trustbazen wordt tevens gewezen dat de vergunningsvoorwaarden expliciet bepalen dat een online casino gebruik moet maken van een lokale bank of een gerenommeerde internationale bank. In strijd met de vergunningsvoorwaarden wordt echter nimmer gebruik gemaakt van een lokale of gerenommeerde internationale bank, maar sluizen zij de ongereguleerde geldstromen weg via banken, payment, crypto, en software providers in Malta, Cyprus, Letland, Bulgarije, Rusland, Ierland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, die het niet nauw nemen met compliance en in plaats van een fopvergunning voor gokken genoegen nemen met een trustvergunning van de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten.

Trustkantoren en de op basis van hun trustvergunning gecontracteerde banken, payments, crypto en gamingsoftware providers, die niet kunnen aantonen te beschikken over een geldige gokvergunning van hun ‘merchant’ kunnen door buitenlandse autoriteiten strafrechterlijk, bestuurlijk en fiscaal verantwoordelijk worden gehouden voor het kansspelaanbod van betreffende dienstverleners in landen waarin die goksites opereren.

Hoezo witwasparadijs?

Om een idee te geven van de huidige omvang en ernst van de situatie te onderstrepen, hieronder enkele namen, cijfers en feiten.

Tenminste de volgende trustdienst verleners bestu(u)r(d)en en opereren wereldwijd illegale online kansspelen (c.q beheren gaming software bedrijven) waarmee zij illegale online kansspelen, belastingontduiking en witwassen faciliteren en bevorderen:

 1. Ancor Management N.V.
 2. Ascor Trust Company N.V.
 3. Auxilium Trust N.V.
 4. Auxilium Corporate Services N.V.
 5. Avenue Mngmnt B.V.
 6. Capital Trust Corporation N.V.
 7. Caribbean Management Partners N.V.
 8. Caribbean Management Company N.V. (resp. Heldring & Pierson, Caraïbische Beheers Maatschappij, Fortis, Meespierson, (Holland) Intertrust en ABN AMRO)
 9. Carmanco N.V. (afkorting Caribbean Management Company, die hierboven)
 10. Centennial Management N.V.
 11. Century Management Services N.V.
 12. Century Trust Curacao N.V.
 13. C.T.M. Corporation N.V.
 14. C.T.M. Management N.V.
 15. CMS Curaçao N.V.
 16. CMS Trust N.V.
 17. CMF Management N.V.
 18. Corporate Agents N.V.
 19. Covenant Managers N.V
 20. Decro Trust N.V.
 21. Dempel Directors B.V.
 22. Domi N.V.
 23. Downtown E-Commerce Company B.V.
 24. Dutch Antilles Management N.V.
 25. E-management N.V.
 26. Ecorpp Management N.V.
 27. Emoore N.V.
 28. eMoore Holding B.V.
 29. EMS management Services N.V.
 30. Envision Managers N.V.
 31. E-magnus N.V.
 32. Equity Trust N.V.
 33. Femas N.V.
 34. Fidus Management B.V.
 35. First Independent Trust N.V.
 36. G-Force Corporate Services B.V.
 37. G-Force Holding B.V.
 38. Global Related Services B.V
 39. Guardian Corporation Curacao B.V.
 40. HB management N.V.
 41. HBM Trustees N.V.
 42. IFS Management B.V.
 43. IGA Trust B.V.
 44. International Business Management Company B.V
 45. Intertrust Antilles N.V.
 46. Intertrust (Curacao) N.V.
 47. Kurason Trust Curaçao N.V. (KeyFin Management B.V.)
 48. Liqop N.V.
 49. Magnus Trust N.V
 50. Mastantu N.V.
 51. Morganite Corporate Services B.V.
 52. Odin Trust B.V.
 53. Onpoint Group B.V.
 54. PYGG B.V.
 55. Pearl Trust & Management Corporation N.V.
 56. Preanger Trust Company N.V.
 57. RudLuc Directors N.V.
 58. Sadekya Fiduciary Partners B.V.
 59. Sadekya Trustees Ltd. N.V.
 60. Seacon Management N.V.
 61. Sun Reliance Holding B.V.
 62. Sun Reliance Management B.V.
 63. Solutions for Management and Employment Support (SMES) N.V.
 64. Starkeast Management B.V.
 65. Staten Management N.V.
 66. Suffisant Trustees N.V.
 67. Tarma Trust Management N.V.
 68. The Table Management B.V.
 69. The United Trust Company N.V.
 70. TKC Corporate Services N.V.
 71. TKC Management N.V.
 72. TMF Curacao N.V.
 73. Trusthouse Holding N.V.
 74. Trustmoore (Curacao) N.V.
 75. T.W.M. Trust N.V.
 76. United International Trust N.V
 77. Virae Management B.V.
 78. Vistra (Curacao) N.V.
 79. Wyze Holding B.V.
 80. Wyze Management B.V.
 81. Waaigat Directors B.V.
 82. Xecutive Corporate Management B.V.
 83. XCM Group B.V.
 84. Yvomante Corporation N.V.
 85. Mr. A.D. de Jong
 86. Mr. C.T. Fieret
 87. Mr. E.G. Praag
 88. Mr. D. Cijntje
 89. Mr. G.E. Elias
 90. Mrs. V. van Doorn-Vermeulen
 91. Mrs. A.M. Engelhardt
 92. Mr. E.V. Lotman
 93. Mr. H.J. Behr
 94. Mrs. E.M. Alsén Behr
 95. Mr. G.F.J.M. van Zinnicq Bergmann
 96. Mr. G.C. Rellum
 97. Mr. L.G. Santine

Om een voorbeeld te geven van recente cijfers van een brievenbusfirma voor een online casino (crypto sportsbetting): Medium Rare N.V. is een Curacaose offshore vennootschap die wordt bestuurd door een lokaal trustkantoor. Medium Rare opereert het cryptocasino Stake.com op basis van een illegale sublicentie, verstrekt door oud-vergunninghouder 1668/JAZ (Curacao Egaming), en sinds 2021 door oud-vergunninghouder 8048/JAZ (Antillephone). Stake.com zet dagelijks – naar eigen zeggen – circa Nafls 721.800.000 om (geen typefout, 722 miljoen). Op jaarbasis is dat plusminus Nafls. 263.165.000.000 (u leest het goed: 263 miljard). De 28-jarige Australische miljardair Edward Craven en zijn partner Bijan Tehrani sponsoren Engelse voetbalclubs en een Australisch Formule 1 team uit Curacaose ongereguleerde geldstromen, en kopen daar villa’s van meer dan USD honderd miljoen van. Met bekendmaking van die cijfers proberen Craven en Tehrani de Australische toezichthouder ACMA te verleiden Stake.com een vergunning te verstrekken, doch geen regulator ter wereld verstrekt vooralsnog crypto gokvergunningen omdat het risico op witwassen te groot is. Behalve Curacao binnenkort als het aan Regering Pisas II ligt. Echter, zowel Curacao Egaming als Antillephone als het trustkantoor in kwestie blijven verantwoordelijk voor de net-win belasting van 12-13% (ook bij een taxholiday) die beide vergunninghouders afspraken in ruil voor hun vergunning uit 1996 zoals eerder geblogd. Tel daar de per 1 januari 2024 wereldwijde nieuwe minimumtaks voor dergelijke multinationals op. De jaarrekening van Curaçao zou de facto voor 2024 zou derhalve een miljarden begrotingsoverschot moeten vertonen, alleen al vanwege dit ene casino.

In perspectief: Curacao kent meer dan 90 trustkantoren, die meer dan zo’n 1500 anonieme online gaming brievenbusfirma’s besturen, en die op hun beurt tezamen zo’n 15.000 tot 20.000 online goksites en gaming software providers opereren. Niet alle even illegaal, agressief, crimineel en financieel succesvol als die van Craven en Tehrani, maar in ieder geval extreem lucratief voor onze schatkist. Mits… Silvania niet via Facebook al dit soort belastingen blijft kwijtschelden, een juiste en volledige begroting zou maken, betreffend lokaal trustkantoor en accountant koosjer zijn, en de belastingdienst de afgesproken belastingen ook daadwerkelijk int in plaats van naar het gespin van louche lobbyclubs blijft luisteren om belastingen niet te innen.

Falende toezichthouders en corrupte politici

Hoe dit mogelijk is? Drs. Jose Jardim is als economisch directeur en toezichthouder op de trustsector is de reden waarom de Centrale Bank van Sint Maarten en Curacao de economische pijler van online kansspelen op grond van de Landsverordening Buitengaatse Kansspelen niet erkent, niet categoriseert, de balanstotalen ervan niet publiceert en bij de ca 90 trustdienstverleners die wereldwijd kansspelen laten aanbieden kennelijk niet op de aanwezigheid van geldige gokvergunningen en de misbruik van trustvergunningen laat controleren. Jardim’s naam mag niemand verbazen. Als voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Financiën en Minister van Financiën en Economische Ontwikkeling was hij jarenlang verantwoordelijk voor het niet innen van vele miljarden aan casinobelastingen, verhullen van betrokken geldstromen en UBO’s en het opmaken van landsbegrotingen waarin deze categorie en cijfers niet werden opgenomen.

Uit stukken vanuit het Nederlandse Ministerie van Justitie & Veiligheid blijkt bovendien dat ook vanuit Den Haag de witwasroute actief onder de pet wordt gehouden door het openbare ministerie en buitenlandse kansspel autoriteiten onjuist en valselijk te informeren dat de betrokken trustkantoren en brievenbusfirma’s op Curaçao ‘volledig [voldoen] aan de lokale wet- en regelgeving‘.

Verder wordt de partij van de huidige minister van Justitie & Veiligheid rechtstreeks door de gokmaffia gesponsord. Dat blijkt uit enkele bekende namen van gokmaffioso (waaronder een verdachte van de Italiaanse anti-maffia autoriteiten) in het overzicht van substantiële giften door een gaming trustbazen en operators aan een Nederlandse politieke partij in het jaarverslag op Rijksoverheid.nl. Dilan Yesilgöz is overigens geen uitzondering in de rij van Nederlandse justitieministers die nalaten tegen de gokmaffia op te treden. Reeds in 1998 openbaarde NRC Handelsblad hoe Nederlandse ministers van Justitie en Financiën structureel faalden witwasroutes aan te pakken en de NOS onthulde hoe het Nederlandse Ministerie van Financien Europese maatregelen tegen belastingontwijking torpedeerde. De enige uitzondering was Justitie minister Ernst Hirsch Ballin, die opvallend genoeg door de Nederlandse bankenlobby werd teruggefloten toen hij Curacaose goksites wilde aanpakken. Nederlandse banken verdienen namelijk dagelijks miljoenen aan het vermogensbeheer van, en transactie- en processingfees aan Curacaose goksites. Dat blijkt o.a. uit de weinige sancties van de Nederlandse Kansspelautoriteit tegen Curacaose operators waarbij Curacaose trustkantoren en ‘masterlicentiehouders’ uit de wind worden gehouden. Het mag dan ook geen toeval heten dat Nederland het grootste belastingparadijs ter wereld werd. Witwasroutes op dergelijke grote schaal zonder belastingfraude en een cultuur van straffeloosheid zijn niet mogelijk.

Anno 2024 staat Nederland niet alleen bekend als belastingparadijs, maar nog meer bekend als de narcohoofdstad van Europa (hier en hier). Thans is de Barbapapa groep van het Nederlandse Ministerie van Financien steeds stiller en pleiten ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een gereguleerde cocaïnemarkt om te voorkomen dat Nederland als narcostaat wordt gelabeld. Binnen hetzelfde Koninkrijk is Curacao het ‘El Dorado’ voor haar ‘exportproduct’ offshore online gaming.

Na alle waarschijnlijkheid komt Curacao met dank aan trustbazen, louche lobbyclub’s als CIFA/IFG en de huidige Minister van Financien in navolging van online gamingjuridiscties Malta en Gibraltar nog dit jaar op de wereldwijde zwarte FATF lijst. Dan  moeten Curacaosche burgers en lokale banken met dank aan deze lieden om leren gaan met zware bankrestricties, maar zullen er eindelijk casinobelastingen in de schatkist vloeien en zal de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten reële economie cijfers moeten produceren.

Geïnstitutionaliseerde corruptie

Zowel de Staat der Nederlanden als de Landen Curacao en Sint Maarten onderkennen de reële en onmiddellijke risico’s voor bestuurders als Helmin Wiels en gevaren en risico’s voor deugdelijk bestuur en onderzoeksjournalistiek niet. De beide betrokken Openbare Ministeries in Nederland als van de eilanden coverden gezamenlijk moorden op Helmin Wiels en de huurmoordenaars die hem vermoordden op door de kroongetuige, nota bene in een politiecel, niet te beveiligen (hier en hier) en het werkelijke motief voor de moord op de politicus niet te onderzoeken. Dat blijkt tevens uit het feit dat Wiels vanuit de sinds 2012 onklaar gemaakte Veiligheidsdienst Curacao geen adequate beveiliging kreeg en het Maximus vonnis waaruit blijkt dat het werkelijke motief voor de moord nimmer onderzocht werd.

Uw Koninkrijksbelangen blogger kan overigens uit eigen ervaring over dat motief meepraten. Sinds 2012 hakken trustkantoren, banken en regeringen binnen het Koninkrijk der Nederlanden op ongekende wijze op de persvrijheid in. Zo betrachtten gok- en trustbazen ondergetekende reeds vanaf 2012 met – goeddeels openlijke – aanhoudende bedreigingen, smeercampagnes, cyberattacks, onrechtmatige sommaties, (gesponsorde) rechtszaken, rectificaties, spreekverboden, beslagen en exorbitante dwangsommen het zwijgen (te doen) op te leggen en ten gronde te richten. Reden? Om publicaties over het opzettelijk en zonder vergunning aanbieden van (online) kansspelen, misbruik van trustvergunningen, misbruik van het internationaal betalingsverkeer, misbruik van de (overheids) telecominfrastructuur en grootschalige belastingfraude te voorkomen.

Misleidende politiële en justitiële informatie vanuit RST en Openbaar Ministerie in Curaçao uit juli 2017 voorkwam echter een adequate inschatting voor de dreigingen en risico’s voor uw blogger. Deze wordt anno 2024 nog steeds door de Nederlandse politie en Openbaar Ministerie toegepast op haar situatie, ondanks het feit dat de rechtbank in 2019 tot aan de Hoge Raad oordeelde dat het OM niet kon bewijzen dat Helmin Wiels werd vermoord om politieke redenen.

In weerwil van het Maximus vonnis van het Gemeenschappelijk Hof in Willemstad en de Hoge Raad in Nederland herformuleerde het OM het motief voor de moord “(..) dat op Curacao een politieke moord heeft plaatsgevonden waarvan ook uit strafrechtelijk onderzoek duidelijk is geworden dat personen uit de hoogste niveau’s van het politieke – en het gokwezen betrokken zijn.” Het OM meent namelijk de trustsector en gokwezen niet te hoeven onderzoeken zolang de politiek geen toezichtsmaatregelen treft voor online gokken. En daar ging het Hof in mee (hier). Exit Trias Politicas.

Waarom politicus Helmin Magno Wiels dan wel werd vermoord? Zwarte geldstromen, belastingfraude, witwassen en een cultuur van straffeloosheid. Politici kunnen laten executeren op een publiek strand tussen het volk omdat ze belastingfraude plegen en witwassen en weten dat ze daartoe zelfs wegkomen met moord op politici, assisted suicide van kroongetuige in een politiecel, en het zwijgen opleggen aan onafhankelijke journalisten.

Daarmee blijft witwassen en belastingfraude een enorme bedreiging voor de democratie, de rechtstaat en de journalistiek binnen ons Koninkrijk. Het duidelijkst wordt dat misschien wel nu regering Pisas II een witwaswet voor de illegale online gaming dienstverleners ontwerpt (advies Raad van Advies) waarbij Curacao de eerste jurisdictie ter wereld waar cryptocasino’s en sublicenties worden gelegaliseerd en zodoende feitelijk toezicht onmogelijk maakt. Na cocaïne-regulering dreigt witwas-regulering binnen het Koninkrijk ‘het nieuwe normaal’ te worden.

Hopelijk beseffen onze trouwe lezers waarom anno 2024 de landen binnen ons Koninkrijkje structureel nalaten redelijke maatregelen te nemen om risico’s voor het leven van politici, bestuurders en journalisten die vechten tegen corruptie om deugdelijk bestuur en dito rechtshandhaving, en daarmee effectief toezicht, strafvervolgingen, bestuurlijke en fiscale consequenties voor ongereguleerde miljardenstromen binnen trustkantoren, banken en brievenbusfirma’s weer mogelijk te maken. Dat is namelijk niet langer meer het geval.

Precies de reden waarom uw Koninkrijksbelangen blogger zich oprecht grote zorgen maakt voor onwetende en goedgelovige Nederlandse burgers, democratieën, de rechtstaat en persveiligheid aan beide kanten van de oceaan: de cultuur van straffeloosheid binnen de trustsector en gokwezen werd nimmer duidelijker. Zolang malafide trustbazen boven de wet staan en OM en de politiek elkaar wezenloos blijven aanstaren zal de situatie slechts verslechteren.

Kortom: The situation in the Kingdom of the Netherlands is desperate.

Stay tuned voor de nieuwe Koninkrijksbelangenblog | De witwaswet

Nardy Cramm is hoofdredacteur van Knipselkrant Curacao, tevens blogger en auteur van blogseries ‘KKC blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt en VDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curacao (VDC). De Koninkrijksbelangen blogs is haar nieuwste reeks. Reacties worden op prijs gesteld en tips en informatie worden discreet behandeld. Meer over de auteur vindt u hier.

Updates 29 t/m 2 maart 2024: verbeteringen leesbaarheid en spellingsfouten, 1 verwijdering + diverse toevoegingen trustkantoren.

Voetnoten:

 • For the investigative journalisme articles by journalist Dick Drayer about the non-validaity of the socalled current ‘master license holders’ click here, here and here
 • For both illegal sublicense verdicts of the Supreme Court in Den Hague (The Netherlands) dated December 22, 2023, click here and here
 • For both illegal sublicense advices from the General Prosecutor of the Supreme Court in Den Hague (The Netherlands) dated November 11, 2023, click here and here
 • For the two illegal sublicense verdicts of the Court of Appeal of the Joint Court of Justice of Aruba, Curaçao, Sint Maarten and of Bonaire, Saint Eustatius and Saba in Willemstad, Curacao  dated November 17, 2022 click here and here
 • For all three illegal sublicense verdicts of the Joint Court of Justice in First Instance of Aruba, Curaçao, Sint Maarten and of Bonaire, Saint Eustatius and Saba in Willemstad, Curacao and Philipsburg, Saint Martin, dated October 11 and October 24, 2022 click here, here and here
 • In this verdict a reference is made to a third party illegal sublicense verdict (SXM2020000650 + SXM202000065 + SXM2022H00010) from the Court in First Instance to the Joint Court of Justice of Aruba, Curaçao, Sint Maarten and of Bonaire, Saint Eustatius in Philipsburg, Saint Martin, dated January 11, 2022. To read the Playmaster N.V./George Thomas vs Atlantis Online Casino N.V./Euphoria N.V./Francesco Corallo verdict, click here and here