Blog Koninkrijksbelangen | Goksector too big to fail?

Narcostaat vs rechtsstaat | Bijgewerkt op 13 maart 2020
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

..or too big to jail? | OM baas Gerrit van der Burg | ANP

WILLEMSTAD – “Als er iets gebeurd met de goksector, dondert het hele Nederlandse financiële stelsel in elkaar.” Oktober 2012. Interim kabinet Stanley Betrian was zojuist ingezworen, de kersverse minister van Financiën Jose Jardim informeerde de toenmalige Veiligheidsdienst interim Micheal Romer over de symbiotische Koninkrijksbelangen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Politcus Helmin Wiels was op dat moment een insider en vormde vanwege zijn kennis en bereik een groot gevaar voor de offshore online gamingsector.

Om een beter begrip van de moord op Wiels van 5 mei 2013 te krijgen, is het verstandig eerst het ontstaan en functioneren van ‘s werelds grootste en oudste illegale en ongereguleerde online offshore gamingnetwerk te leren begrijpen, waar de populaire politicus destijds al bijna 2 jaar schijnwerpers op richtte.

E-gaming geschiedenis

In de Nederlandse trustsector gaat jaarlijks circa 4500 miljard om. In de Antilliaanse trustsector is dat bedrag onbekend omdat er sprake is van underground banking

Cijfers worden nauwelijks geadministreerd, maar het IMF had in 1990 de Bank Nederlandse Antillen (BNA) met betrekking tot de Antillenroute om opheldering gevraagd over een ‘fiscaal zwart gat’ van US$ 2.000.000.000.000. Op 8 juni 1993 werd door de toenmalige premier Maria Liberia-Peter, justitieminister Suzy Romer en gouverneur Jaime Saleh, tegen uitdrukkelijk RvA advies in, een uiterst gebrekkige wetgeving Offshore Online Hazardspelen geïntroduceerd, onder de belofte werkgelegenheid, belastingopbrengsten en economische groei. Op 1 augustus 1996 werd de eerste Egaming vergunning aan Holland Intertrust verstrekt. Intertrustbaas en voorzitter van Vereniging Offshore Belangen Gregory Elias en ‘zijn’ gezaghebber Betrian spiegelden kabinet Pourier een effectieve winstbelasting van 12-13% voor de schatkist voor.

Toen de Primarolo group van Europa in 1999 de Antillenroute alsnog als een kwalijke belastingpraktijk aanmerkte, stond het Nederlandse Ministerie van Financiën en haar belastingbegunstigden voor een dilemma: men wilde het geschade imago van haar fiscale stelsel oppoetsen, maar ook de vele offshore-miljarden, die voorheen binnen het Koninkrijk bleven, behouden.

Op initiatief van Financiën minister Gerrit Zalm en zijn staatssecretaris Willen Vermeend toverde de speciaal opgerichte Barbapapa groep vanuit het ministerie van Financiën, op advies van betrokken Nederlandse trustkantoren, accountants en banken de ‘Belasting Regeling Koninkrijk’ (BRK) van de zwarte lijst en paste deze in een ‘Nieuw Fiscaal Raamwerk’ (NFR). De kern bleef hetzelfde, het uiterlijk paste zich aan. Huup-huup, Barbatruuk!:

In 2007 ging al meer dan US$ 10bn om in offshore online gambling, waarvan het leeuwendeel via de Antillen liep. In 2015 werd de wereldwijde online gambling markt in 2015 op meer dan US$ 500bn geschat. Het Koninkrijk der Nederlanden bleef al die tijd met stip koploper met het oudste en grootste online gokimperium ter wereld. Onder de radar, via de eilanden Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Malta/Cyprus-hub, besturen Nederlandse en Europese financiële en fiscale dienstverleners via dochtermaatschappijen al bijna 25 jaar een illegaal en ongereguleerd offshore online goknetwerk, dat bestaat uit circa 3000-5000 (mogelijk meer) online sublicentie casino’s en sportsbettings in E-zones, vrijwel zonder enige substantie. In onopvallende datacenters op Nederlandse overzeese gebiedsdelen in de Caribbean werken grote internationale fiscale en financiële dienstverleners (de meesten met een Nederlands-Europese achtergrond) nauw samen met anonieme, belastingvrijgestelde E-gamingbrievenbusfirma’s in E-zones (sinds kort Douane-zones genoemd) om Europese belastingen, toezicht en regelgeving te ontduiken.

The untouchables

Egaming pioneer, toparchitect en Egaminglicentiehouder van het eerste uur Gregory Elias (VOB, CIFA, Holland Intertrust en later United Trust) | Persbureau Curacao

Toparchitect van het netwerk is Egamingpioneer Gregory Elias van Holland Intertrust, Meespierson assisteerde. In 1997 kocht de Belgische Fortisbank de Meespierson bank en in 2002 Intertrust. Samen met ABN AMRO, ING bank & trust, Rabobank & trust, MCB bank, Citco Trust, Equity Trust, Deutsche Bank & Trust, in met nauwe samenwerking met PwC DC en KPMG International/Dutch Caribbean, die op Curaçao en Sint Maarten telecom staatsbedrijf UTS creëerde en bestuurde (en meer dan 20 jaar haar jaarrekeningen op Troyaanse wijze vervalste), vormde dit gezelschap de oorspronkelijke begunstigden van de ruling. Ze vormen een parallelle, hoofdzakelijk Nederlandse bestuurslaag van financieel en fiscale dienstverleners, die met behulp van haar managementlaag Grupo Sopi reeds decennia lokaal ‘The Untouchables‘ genoemd. Niet voor niets, zo zal blijken uit het navolgende:

Tot eind 2007 was de Egamingsector volledig op de Amerikaanse markt gericht, zonder enige vorm van rechtshandhaving en toezicht van de Antilliaanse overheid. Daar kwam een einde aan toen de USA in oktober 2006 offshore online gaming op haar grondgebied niet alleen verbood, maar ook vervolgde. Voor het eerst werden grote Curaçaose websites en een gelieerde Engelse paymentservices provider vanuit de USA authoriteiten veroordeeld wegens witwassen en criminele organisaties. Na de bankencrises van 2008 nam Fortis in 2009 volledig afscheid van de online goksector, en startten Holland Intertrust en United Trust (beide Elias) deze “IT activiteiten” (zoals Elias Egaming zelf graag noemt) via sub trustkantoren en andere Europese banken en paymentservice-providers door richting de Europese en UK markt.

Gokken met geldstromen zonder toezicht en anonimteit in ongecontroleerde E-zones i.c.m. een niet-opsporing en handhavings beleid door Justitie op tropisch Nederlands grondgebied in een narco-regio, heeft aantrekkingskracht op de onderwereld. Het stelsel van belastingverdragen, belastingrulings, trustkantoren en brievenbusmaatschappijen was gemaakt ter ‘voorkoming van dubbele belastingen voor multinationals’ maar wordt via de Antillen en de Amsterdamse Zuid-as goeddeels gebruikt voor de internationaal georganiseerde misdaad om zwarte geldstromen wit te wassen. Niet vreemd ook, het Koninkrijk der Nederlanden kent immers de zwaarste drugsgeschiedenis ter wereld. Italiaanse en Latijns Amerikaanse drugshandelaren, waaronder enkelen lokaal bekend als ‘brick and mortar’ casinobazen, ‘besturen’ circa de helft van de omzet in anonieme E-NV’s met illegale E-gaming licenties in ongecontroleerde E-zones.

Belastingverdragen & herkomstverklaringen

Meespierson Intertrust grootste kracht achter illegale en ongereguleerde Egaming

Tegen de achtergrond van 200 jaar falend drugsbeleid en bijna 40 jaar structureel falend toezicht op belastingverdragen en brievenbusfirma’s, worden winsten en kapitaalstromen uit online gambling en drugshandel in het geheel niet lokaal op de eilanden geïnvesteerd, maar vloeien naar Nederlandse en Europese internationale financiële en fiscale dienstverleners en misdaadorganisaties. Na cocaïnehandel is belastingontduiking, witwassen en ondergronds bankieren via de Antillen de grootste schaduweconomie van ons Koninkrijk.

Centraal hierin staat de herkomstverklaring voor de ‘gok’geldstromen. Vele miljoenen ‘bets’ per dag worden op basis van een schijnbaar legale maar onwettige en ongereguleerde ‘sublicentie’ rechtvaardigingsgrond door (Europese) banken en paymentservice providers verwerkt, a 1 euro transactie en processingkosten per bet. Die ‘schijnbare rechtvaardigheidsgrond’ (= de essentie van witwassen) zijn illegale Egaming sublicenties. Hoe meer ‘sublicentie’ bedrijven een trustboer bestuurt, hoe groter de online casino, hoe meer transactievolume dus witwasmogelijkheden zijn trustkantoor tot de beschikking heeft. Het illegale, ongeregistreerde en oncontroleerbare sublicentiesysteem is niet voor niets in strijd met de wet en de licentievoorwaarden: het maakt verantwoordelijkheidsafwenteling mogelijk. Waaronder ontduiking van toezicht, belastingen, registraties, MOT meldingen en ondergrondse geldstromen middels anonieme en belastingvrijgestelde brievenbusmaatschappijen, die elk een eigen netwerk van (buitenlandse) banken, creditcard- en payservice providers in het buitenland hebben. En daarmee uit het zicht zijn van de lokale overheid en toezichthoudende instanties.

Als gevolg van een dubieus prioriteitenbeleid en transactiebeleid van het college van PG’s, en toezicht op trustkantoren door centrale banken simpelweg niet zonder strafrecht kan functioneren wegens te grote winstmarges, de Antilliaanse belastingdienst en Financien ministeries de goksector niet belasten en categoriseren, de CFT dit niet wil controleren, de FIU’s geen Egaming Mot-meldingen registreren en Justitie al meer dan 25 jaar een niet opsporings en handhavingsbeleid op offshore online gambling hanteert, mijdt het Nederlandse ministerie van Financiën meldingen van belastingmisbruik van haar belastingverdragen. Zodoende zien politie, media en rechtbanken de werkelijke misdaad niet, en blijft de goksector ‘binnenskamers’. Het gaat dus om een diep geavanceerd en uitgekristalliseerd Koninkrijksbelangen-systeem.

Als gevolg van doelbewust wegkijken van falend deugdelijk bestuur en het gebrek aan toezicht, opsporing en handhaving op de Antillen door de Rijksministerraad van het Koninkrijk der Nederlanden, konden trustkantoren, banken en accountants binnen E-zones in de narco-regio ongehinderd een uniek crimineel-financieel netwerk van anonieme en belastingvrijgestelde Egaming brievenbusfirma’s kunnen creëren, die haar weerga niet kent.

Opeenvolgende Nederlandse regeringen hebben hiermee grote invloed op de financiële wereldmarkt verworven, maar de eilandelijke overheden zijn als gevolg van grootschalig belastingontduiking, witwassen en underground banking al decennia ontwricht en hebben de facto nauwelijks grip op interne aangelegenheden, omdat geheimhouding en afdekking hiervan te diep in nationale instituties, politiek, rechtshandhaving en wetgeving is doorgedrongen.

“Er werd geen wet goedgekeurd zonder consent van [KPMG managing partner] Raymond Begina”

Mede-slachtoffer (naam bij KKC redactie bekend)

En nu?

Staatstelecombedrijf United Telecom Services (UTS) en datacenters CTEX en IDG functioneerden als dekmantel voor illegale sms loterijen en online kansspelservices. KPMG/Bearingpoint partners Peter Grootens en Raymond Begina verantwoordelijk voor opzetten, besturen en controleren jaarrekeningen middels valsheid in geschrifte

De drie founding fathers van de offshore online goksector zijn Intertrustbaas Gregory Elias, Bearingpoint partner Peter Grootens en KPMG partner Raymond Begina. Ondersteund door faciliterende topambtenaren bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie, Financien, Buitenlandse Zaken en de samenwerkende veiligheids- en inlichtingendiensten in het Koninkrijk, die deze trustsector ‘afschermen’ (video).

Op 31 december 2019 vormde de BRK/NFR belastingregeling de basis van het grootste en meest succesvolle belastingontduikings-, witwas- en underground banking netwerk ter wereld, met als kern een illegaal en ongereguleerd E-gaming master-sublicentie infrastructuur voor brievenbusmaatschappijen in E-zones.

Thans is de trust annex goksector zichzelf opnieuw aan het uitvinden. O.a. met regulering, legalisering, een nieuw nultarief, vervanging van termen en een eigen belastingverdragen-netwerk. Dat deed ze eerder in 1995, 2002, 2006, 2009, en 2015. Voor deugdelijke wetgeving, toezicht, handhaving, categorisering, winstbelasting, FIU meldingen, werkgelegenheid en afdrachten van licentiefees zorgt de sector echter nog steeds niet. Want dan waren de eilanden inmiddels schatrijk. Integendeel, hoofdzakelijk armlastige, onwetende Antilliaanse belastingbetalers draaien op voor de exorbitante consultancyfees, geavanceerde telecom en datacenter faciliteiten en de criminele bijvangst van de offshore online goksector.

‘UIT de WIND Eilanden’

Niet alleen de Justitietop, maar vooral ook de top van het college van procureurs-generaal levert maatwerk om de goksector buiten het strafrecht te houden. Dat is het duidelijkst zichtbaar in (ontbreken van) justitieel-wetenschappelijk onderzoek hiernaar, maar vooral ook in rechtbank vonnissen en OM transacties. Bijvoorbeeld:

 • De ministeries van Financiën en Justitie in Nederland die trust en goksector en Antillen buiten de scoop houden bij onderzoeken die Koninkrijksbelangen betreffen. Het Cerca Trova (‘wie zoekt, zal vinden’) rapport uit 2017 (‘Een analyse van de Italiaanse maffia in Nederland’) blijkt een typisch voorbeeld van wie niet zoekt, zal niets vinden. Het Nederlandse maffiaprobleem zit ‘m niet in pizzeria’s en bloembollenhandel in Aalsmeer, maar in Nederlandse brievenbusfirma’s, belastingrulings en trustmaatschappijen met foute dochterondernemingen op de Antillen. Alleen op pagina 90 wordt summier aangestipt: “Wel komen Nederlandse vennootschappen en trustmaatschappijen naar voren in lopende opsporingsonderzoeken van Italiaanse maffiabestrijders naar verdachte kapitaalstromen.”.
 • Crimineel-financiele netwerken en drugsnetwerken behoren tot de laagste prioriteit van het Nederlandse PG beleid. Niet iets van de de laatste tijd, maar al ruim twee eeuwen. Vanwege dit dubieuze prioriteitenbeleid zien politie, rechtbanken en media de internationaal georganiseerde misdaad niet, Voor dit beleid is de top van het Nederlandse Ministerie van Justitie & Veiligheid en het College van procureurs-generaal en hoofdofficieren volledig verantwoordelijk.
 • De Pinnnaclesports case, waarbij 25 Pinnaclesports medewerkers vanuit de USA werden veroordeeld wegens witwassen en deelname aan criminele organisatie. Maar waarbij maar mede-aandeelhouders Rudy Pizziolo, Cocochi Prins, haar gaminglicentiehouder Cyberluck/Intertrust, gokbank MCB en Egaming specialist tevens accountant en fiscalist KPMG in Curacao buiten schot werden gehouden (en nog steeds);
 • Verder is het zichtbaar in de zaak Babel, waarin de omgekochte ex-premier Schotte wel en omkoper online pokerkoning Francesco Corallo en haar controlerende accountant KPMG en de faciliterende FCIB en Fortisbank niet werden vervolgd;
 • Zelfde geldt voor de zaak Bientu, waarbij de voor witwassen en criminele organisatie veroordeelde loterijenbaas Robbie dos Santos in de ten lastelegging geen beroepsverbod werd geëist. Eveneens hield het OM het grootschalig witwassen en belastingontduiking van zijn sms-loterijen met behulp van staatsbedrijf UTS en haar vaste accountant KPMG buiten de aanklachten. Ook meewerkende familieleden werden op deze manier buiten de vervolging gehouden;
 • In Nederland werd idem dito hetzelfde duidelijk in de zaak Troya-Cymbal zaak, waarbij ING bank geen strafvervolging kreeg. Deze Zembla documentaire toont helder hoe en waarom het Landelijk Parket (waar het Openbaar Ministerie van de eilanden onder valt) opzettelijk verkeerde normen toepast door de Slavenburgbankarresten-norm buiten beschouwing te laten. Het ING Houston feitenrelaas werd helaas door het Nederlandse OM verwijderd, maar Knipsel heeft hem voor u bewaard;
 • Lokaal op Curacao werd in de Troya-Cymbal zaak loterijen en onlinegokbank MCB en de criminele organisatie van Robbie dos Santos buiten strafvervolging gehouden. Alleen accountant KPMG kreeg na 11 jaar slapen door het OM alsnog een miniboete. Volgens inside bronnen bij het Curaçaose parket, gespecialiseerd in het chirurgisch precies buiten perspectief houden van de trustsector incluis de offshore kansspeloperators, was de (sms) loterijen en online gaming faciliterende MCB bank minstens even schuldig als de rest, maar kreeg ‘Bo Banku Amigu’ geen boete wegens ‘too big to fail‘;
 • Vonnis in cassatie Kansspelautoriteit vs Curopay. De Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) maakte via jurisprudentie van de Raad van State mogelijk dat banken, creditcardmaatschappijen en paymentproviders legaal services kunnen verlenen aan illegale Antilliaanse online casino’s, in strijd met de Europese antiwitwasrichtlijn richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering;
 • KSA sanctiebesluiten waarbij vrijwel standaard illegale sublicenties worden gedoogd en de bestuursderaansprakelijkheid van gamingtrustkantoren wordt ontweken. Dit geldt o.a. voor Globalstars (sublicentie Antillephone), Bluemay (sublicentie Cyberluck, trustkantoor Carmanco), 1xCorp (sublicentie Cyberluck, trustkantoor Carmanco) en Simbat/Vici Ventures (sublicentie Antillephone trustkantoor Emoore). Hier de KSA sanctiebesluiten.
 • In de zaak Diamond kreeg FCIB gokbankier John Deuss recent van het Nederlandse OM na 11 jaar alsnog op het nippertje een OM transactie aangeboden. Deuss was een van de bankiers van Corallo waarlangs miljoenen vloeiden. De transactie kwam 11 jaar na dato, en toevallig net voordat de zaak ‘Rouge en Noir’ tegen gokbaas Francesco Corallo in Rome aanving. Met betrekking tot FCIB transacties. Corallo moet voorkomen wegens grootschalige belastingontduiking, witwassen en steekpenningen aan Italiaanse politici in ruil voor online goklicenties in Italië. De in Sint Maarten woonachtige Corallo staat lokaal bekend als landcasinobaas, maar in Italië is de Siciliaan bekend als de veruit grootste Egaming pokerkoning en witwasser van Italië met nauwe banden met clans van de Cosa Nostra. Dit vanuit Sint Maarten, via staatstelecombedrijf UTS Sint Maarten. Corallo’s controlerende accountant KPMG had zichzelf vorig jaar al opgeheven, zijn Nederlandse CFO Rudolph Baetsen en zijn Arubaanse Corporate Agents trustboer James Walfenzao staan in Rome terecht als mede-verdachten voor belastingontduiking, witwassen en steekpenningen.
 • In de zaak Saffier (OM vs Centrale Bank directeur Emsley Tromp – privebelastingfraude – vrijspraak) gaat het in kern over beeldvorming manipulatie. De toezichthouders op de Nederlands-Antilliaanse bank en truststector zijn namelijk De Nederlandse Bank (DNB) en de Centrale Bank van Sint Maarten en Curacao (CBCS). Beide toezichthouders krijgen de trustsector met boetes en sancties niet onder controle. Omdat strafrechtelijke vervolging zelden plaatsvindt. De DNB klaagt er steen en been over (video). Toch lijkt er sprake van een Nederlandse beleid met een opmerkelijke strafrechtelijke vervolging van de voormalige CBCS president er vooral gericht om de geloofwaardigheid van de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten te ondermijnen. Echter, als het gaat om toezicht van witwassende Egaming vergunninghouders en besturende trustmedewerkers, waren – tot vorig jaar – de Nederlandse en Antilliaanse ministeries van Justitie belast.
 • De lijst is langer maar we houden ons in; dit beeld spreekt voor zich.

Sms-loterijen, dollarswipen, illegale goudhandel, wapenhandel en geinstitutionaliseerde corruptie, het betreffen nevenproducten van de online gamingsector. Dan is er inhoudelijk nog niets gezegd over wat er zich afspeelt binnen de offshore trust en online kansspelsector met de geldstromen en UBO’s. Dat kwam tot nu toe niet (goed) naar voren omdat betrokken witwassers zich niet registreerden bij FIU, het ministerie van Justitie officieel geen toezicht hield op vergunninghouders en het OM weigert aangiftes op te nemen van gedupeerden in het voordeel van de trust en Egamingsector. Redenen waarom in rechterlijke kringen de Caribische boven- en benedenwindse Koninkrijks eilanden ook wel de ‘uit de wind eilanden’ worden genoemd.

Echter, een reeks Amerikaanse vonnissen bewijzen de criminele karakter, belastingontduiking en witwassen. En recent maakte het Europees Hof korte metten met brievenbusfirma’s. De Italiaanse vervolging door de anti-maffia autoriteiten tegen de Egamingkoning van Sint Maarten Francesco Corallo en de Arubaanse trustboer James Walfenzao van Corporate Agents vangt 27 februari a.s. aan.

… Or Too big to jail?

Kennelijk rekenen rechtshandhavende Nederlandse topambtenaren het torpederen van meldingen van misbruik van belastingontwijking ook tot hun taak. Idem dito geldt voor opsporen van grote drugs en financieel-criminele netwerken. Daarnaast bevordert zij corruptie in de Nederlands-Antilliaans trust-e-gaming sector en ambtelijk apparaat door geen toezicht, een niet-opsporing en handhavings beleid en een onophoudelijke barrage verstoringsacties van kritische media, die zich niet door de financiële sector laten aansturen. Dat blijkt uit een grote hoeveelheid bewijzen in het bezit van ondergetekende.

In de Magnus-Maximus zaak was kennis, draagvlak en blootleggen van het financieel-criminele goknetwerk het motief waarom de populaire politicus Helmin Wiels op 5 mei 2013 werd vermoord. Wiels stelde reeds sinds 2011 grote vraagtekens bij de illegale kansspeldienstverlening (video) door het Curacaose-Sint Maartense staatstelecom bedrijf UTS, haar accountant KPMG, haar bank MCB, haar E-zone datacenters IDG (beheerd door licentiehouder Cyberluck/Intertrust) en het hypermoderne CTEX (nu Bluenap). En op de afwezigheid van controle op online gaming. In een korte vrijage in november 2012 met Elias en Betrian via hun politieke partij PAIS, werd Wiels ingeleid in het 1 na grootste staatsgeheim van ons Koninkrijk. Plots begreep de politicus met de meeste stemmen zijn geliefde eiland een stuk beter. En keerde 180 graden over onafhankelijkheid. Hij zag grote kansen voor de trust en online gamingsector. Maar dan wel goed gereguleerd en met toezicht. En van die regulering en taxering maakte hij een persoonlijk project. Lees het NRC interview en video 1 en video 2 van de laatste dagen voor zijn executie.

Helmin Wiels op 2 mei 2013 tegen Margriet Marbus van NRC Handelsblad: Ik ben in de politiek gegaan om de corruptie weg te vagen. En die zit hier op Curaçao diep. Bankiers, register-accountants, projectontwikkelaars: op het oog nette bedrijven zitten er tot over hun oren in. En politici: die ook. Ik moet orde op zaken stellen.”

De moord op Wiels oplossen is het huidige crimineel-financiele Nederlands-Antilliaanse Egaming netwerk ontmantelen, restanten reguleren, legaliseren en taxeren en opdrachtgevers voor de rechtbank brengen.

N.L. Cramm, KKC redacteur en Koninkrijksbelangen blogger

En dat oplossen duurt niet voor niets al 7 jaar. Anno 2019 is het een feit dat het Curacaose Openbaar Ministerie met steun van het College van procureurs-generaal in Nederland vorig jaar heeft gepoogd de minderbegaafde Financienminister George Jamaloodin aan te wijzen als opdrachtgever. En hem een politiek motief aan te wrijven.

Dat Jamaloodin, zijn (half)broers en hun zakenpartners Rudy Pizziolo en Cocochi Prins ‘slechts’ moorduitvoerders van hun financieel-fiscale dienstverleners zijn geweest, is een feit. Dat allen witwasverdachten waren in 2012 en hun gokvergunningen onder druk stonden, ook. Vervolgens werden ze door de toenmalige interim premier tevens Egaming-directeur Stanley Betrian, zijn rechterhand Stella van Rijn en voormalig justitieminister Elmer Wilsoe gemotiveerd met (o.a.) verlenging van een loterijenvergunning aan een verdachte een criminele organisatie, die zelfs na de Bientu veroordeling standhield. De georganiseerde misdaad werd dus voor de moord beloond door hun financieel-fiscale dienstverleners in het nauw via Betrian, Wilsoe en Van Rijn. Tot vandaag de dag wordt Robbie’s moordvergunning in stand gelaten door zowel het Openbaar Ministerie als de door de politiek.

Gelukkig stak een dappere rechter een stokje voor de opmerkelijke dwaling van het openbaar ministerie en veroordeelde Jamaloodin volkomen terecht als (een van de) uitvoerder. Motief: vooralsnog onduidelijk. Van deze rechters moeten nabestaanden en burgers het van hebben: op 16 augustus 2019 bleek rechter mr. drs. S.M. van Lieshout de laatste defensie linie van de narcostaat vs rechtstaat.

Bijna 7 jaar na zijn standrechtelijke executie overdag op een drukbezocht strand, lijken de samenwerkende justitiële organen en veiligheidsdiensten binnen ons Koninkrijk de opdrachtgevers en het motief voor de moord op het kleine eiland van 150.000 inwoners te doofpotten – c.q. te laten verwateren – teneinde een wereldwijd schandaal van misbruik van belastingverdragen, strafvervolging en torenhoge boetes voor ongeoorloofde staatssteun en bulkwitwassen van hoofdzakelijk foute Nederlandse fiscale en financiële dienstverleners met nog stoutere dochtermaatschappijen via de eilanden te voorkomen. Om het nog niet te hebben over de terug te betalen belastingen van de BKR/NFR begunstigden, die misbruik hebben gemaakt van Europese belastingverdragen via bi-laterale belastingverdragen tussen de Koninkrijksdelen.

Justitie, Financiën en inlichtingendiensten

De andere beschermheer van de trustsector, Justitietopman Dick Schoof, is momenteel directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) bij BZK. Daarvoor was hij Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

Hoe blijft zo’n groot netwerk dan toch onder de radar? Zitten onze inlichtingen en veiligheidsdiensten al decennia uit hun neus te eten? Het antwoord is: nee. Inlichtingen en veiligheidsdiensten inlichtingen over belastingontduiking, witwassen en underground banking worden wel degelijk verzamelen en verwerkt. Echter, die informatie wordt door de top selectief aangewend om de sector te avanceren teneinde het ‘investeringsklimaat’ te ‘stimuleren’. Het weerszijde van die medaille is dat het Koninkrijk der Nederlanden binnen de trustsector het grootste Egaming, belastingontduiking, witwas, terrorismefinanciering en underground banking netwerk ter wereld verhuld. Deze vormt de financiële slagader voor een wereldwijde toppositie in belastingontwijking, witwassen en underground banking. Zij is de kurk waarop Nederland als narcohoofdstad van Europa drijft.

Het crimineel-financiële trustsector met daarbinnen dit grootschalige illegale Egaming netwerk vormt een serieus gevaar voor de staatsveiligheid, democratie en persvrijheid binnen het Koninkrijk. En daarbuiten. Al denken de Rijksministerraad, BZK, BuZa, Financien, Justitie, het openbaar ministerie en de inlichtingen en veiligheidsdiensten daar klaarblijkelijk anders over.

Organized Crime INC.

Nieuwe richtlijn Financien-minister Onno Ruding na Slavenburgbank arresten I en II: Muilkorf, handboeien en spreekverbod voor de FIOD (Nederlandse belastingdienst)

Volgens eigen zeggen bestuurt goksector founding father Gregory Elias hoofdzakelijk IT en snaarinstrument companies en betaalt hij veel belasting. Maar de Egamingsector blijkt niet gecategoriseerd terug te vinden in enige begroting, deviezen, statistieken of werkgelegenheidscijfers. Overdacht, terughoudend, zorgvuldig articulerend, bescheiden en met alle charisma die ‘s werelds Egaming toparchitect in zich had, liet ‘s werelds grootste witwasser met vlag en wimpel als zelfverklaarde filantroop zijn levenswerk in de parlementaire enquête van de Tweede Kamer in Nederland buiten ieders vizier (video). Kenners vonden het een Oscar winning performance, zelf vond hij de commissie voornamelijk naïef en Nederland hypocriet.

Hoe het afliep met Romer en Jardim? Interim VDC hoofd Romer bouwde Wiels’ beveiliging verder af en onderhield nauwe relaties met Jamaloodin tot de moord op Wiels. Hierna werd de man bevordert tot VDC hoofd. En toen zijn positie wegens een fysiek gewelddadige affaire met een FIU-topvrouw onhoudbaar werd, werd hij weggepromoveerd als Interpol topman naar Lyon. Egaming vazal Jose Jardim, die intieme relaties onderhoudt met Elias, Grootens en Begina, ambieerde bankpresident Emsley Tromp’ functie als de nieuwe (Egaming) president van de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten. Dat lijkt deels gelukt. De opdrachtgevers van de moord op Wiels hebben nimmer terecht gestaan en het OM zou tot op heden geen motief hebben weten te vinden.

Move over Colombia en London. Mexico is tegenwoordig het hart van de drugshandel en het Koninkrijk der Nederlanden is het grootste brein.

Kortom: het stelsel van brievenbusfirma’s, belastingverdragen en belastingrulings van het Koninkrijk der Nederlanden ter voorkoming van dubbele belastingen voor multinationals dubbelt als het grootste belastingontduikings, witwas en underground banking structuur ter wereld voor de internationaal georganiseerde misdaad.

De moord op Wiels oplossen is het criminele netwerk ontmantelen, restanten legaliseren, reguleren, taxeren en de opdrachtgevers voor de rechters brengen.

En mocht ons financiële stelsel dan daadwerkelijk in elkaar storten, is dat niet dankzij ruimdenkende toezichthouders, maar ligt de verantwoordelijkheid bij de top van J&V en het college van procureurs generaal, die ervoor zorg dragen dat bulkwitwassers aka The Untouchables dankzij OM sepots/transacties en custom made tenlasteleggingen niet meer strafrechtelijk worden vervolgd.

Uit het WOB besluit met opgevraagde correspondentie hierover tussen Financien en Justitie in Nederland, blijkt niet dat dit het gevolg is van de omstreden (Financien-minister Onno) Ruding-richtlijn waarin staat dat ambtenaren van het Ministerie van Financien en de belastingdienst weigeren mee te werken aan justitieonderzoeken, als het gaat om het stelsel van belastingverdragen, -rulings en brievenbusmaatschappijen met betrekking tot eigen fiscale en financiële dienstverleners.

Uit het nu 2 jaar uitblijven van antwoorden op de LOB informatieverzoeken aan de Curacaose ministeries van Justitie en Financiën, kan worden opgemaakt dat op Curacao en Sint Maarten enerzijds geen Egamingonderzoek, cijfermateriaal, en dossiers beschikbaar zijn, terwijl anderzijds uit OM ten laste leggingen en -transacties kan worden opgemaakt dat ‘s werelds grootste kansspelnetwerk volledig ongemoeid wordt gelaten. Conclusie: Justitie en Openbaar Ministerie falen aan beide kanten van de oceaan.

Nardy Cramm is hoofdredacteur van Knipselkrant Curacao, blogger en auteur van blogseries ‘KKC blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt en VDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curacao (VDC). De Koninkrijksbelangen blogs is haar nieuwste reeks. Tips en informatie worden discreet behandeld en reacties worden op prijs gesteld.

Zoals in de eerste blog specifiek aangegeven blijft deze blogserie bovenaan staan totdat de Nederlandse en Curaçaose overheid voldoen aan hun wettelijke verplichtingen inzake openbaarheid van bestuur qua WOB en LOB verzoeken.

Naschrift 23-26 februari 2020: Aantal verbeteringen voor leesbaarheid. Spellingsfouten hersteld, kleine aanvullingen en verduidelijkingen. Naschrift 27 februari 2020: Ruding richtlijn toegelicht: Financien-minister Onno Ruding bracht na de Slavenburgbank witwasaffaire (1982-1986) een omstreden nieuwe richtlijn uit ter zake van opsporingsactiviteiten die zich richten op banken. Deze motiveerde hij als volgt: “Opsporingsactiviteiten van onder andere de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en de daaruit voortvloeiende publicaties kunnen het vertrouwen van het publiek in het Nederlandse bankwezen schaden.” Daarom moeten justitiële acties zoals bij Slavenburg voortaan eerst worden gemeld bij de minister van Financiën. Minister Ruding van Financiën heeft deze richtlijn destijds bevestigd in antwoord op vragen van het PvdA-Tweede-kamerlid Kombrink. Ruding wees op zijn overweging dat een goed functioneren van het bankwezen van belang is voor de Nederlandse economie en dat banken onder bedrijfseconomisch toezicht staan uit hoofde van de wet toezicht kredietwezen. Naschrift 28-29 februari 2020: kleine foutjes hersteld, verduidelijkende foto’s, finesses aangebracht. Naschrift 12 maart 2020: kleine verduidelijkingingen rollen OM in Bientu zaak en John Deuss – FCIB bank aangebracht. Naschrift 13 maart 2020: onderschrift foto Gert van der Burg aangepast, extra titel ingepast en conclusie aangescherpt.