Blog Koninkrijksbelangen | ‘io so’ (ik weet)

Engelse vertaling Curacao Chronicle | LOB update 24/05/19
‘Helmin is niet de eerste noch de laatste die ze hebben laten ombrengen’
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

Helmin Wiels werd vermoord omdat hij op ‘s werelds grootste geheime Egaming, terrorismefinanciering, witwas en underground banking infrastructuur binnen de Nederlands-Antilliaanse financiële offshore dienstverlening was gestuit | NRC

WILLEMSTAD – Vandaag, 8 juni 2018, is het precies 25 jaar geleden dat de toenmalig premier Maria Liberia Peters en Justitieminister Suzanne ‘Suzy’ Camelia-Romer hun handtekening zetten onder de Landverordening Buitengaatse Hazardspelen van 8 juni 1993. Vijf jaar na de dood van Helmin Wiels zijn de opdrachtgevers nog steeds niet gepakt en zitten tenminste 2 mensen van Curacao al meer dan 5 jaar ondergedoken in het buitenland. Over verweven zaken. RST, leest u even mee?

groen licht vermeend voor schaduwtrustsector

1995 01 10 – Amigoe | Staatssecretaris Willem Vermeend offshore is koninkrijksbelang

In 1995 kwam de Nederlandse Staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend op Curacao aan om voor de bühne de beruchte Antillenroute stop te zetten. Om aan de achterkant aan de Vereniging Offshore Belangen (VOB) zijn consent te geven aan Antillenroute 2.o. Al gauw zagen Gregory Elias’ gerestaureerde E-zone verordening, KPMG/PwC’s Nieuw Fiscaal Raamwerk (NFR), Christoffel Smeets’ anonieme rechtspersonen wetgeving voor de Stichting Particulier Fonds (SPF, Citco’s Curacaose variant op de Arubaanse AVV) in combinatie met een Nederlandse aanpassing van het Belastingregeling Koninkrijk (BRK) het daglicht. De kaders waarbinnen de grootste anonieme ongereguleerde offshore gok en witwassector ter wereld kon ontstaan.

Gezaghebber Stanley Betrian regelde in 1996 de eerste Egamingvergunningen voor Elias + Dos Santos en keek daarna 5 jaar weg van controle op de vergunninghouders en sublicentiering. Op 26 november 2012 tekende hij als Interim minister president (op advies van eerste beleidsverantwoordelijke SG Stella van Rijn) een nieuwe verdachte loterijenvergunning voor een witwas en criminele organisatie verdachte RDS | Extra

In 1996 zette het Bestuurscollege van Gezaghebber Stanley Betrian van het eiland Curacao, premier Miguel Pourier van het Land Nederlandse Antillen onder druk voor het uitgeven van een eerste offshore vergunning aan …. Intertrustkoning Gregory Elias (video). Het uitgeven van gokvergunningen was feitelijk in strijd met behoorlijk bestuur omdat het toezicht nog niet wettelijk verankert was. Die hadden Camelia Romer en Liberia-Peters ‘vergeten’ in te dienen. Betrian stelde echter al afspraken met Elias te hebben gemaakt voor opbrengstenverdeling, Elias zou haast hebben omdat het sportsbettingseizoen zou beginnen. Bovendien runden de Italiaans-Nederlandse casinokoningen Francesco Corallo (Sint Maarten), Eduardo de Veer (Aruba) en Rudy Pizziolo (vanuit het Holiday Beach Hotel & Casino op Curacao) op ‘hun’ eilanden reeds de eerste illegale online casino’s. Discretie en snelheid was geboden. Tussen het Land Nederlandse Antillen en het eiland Curacao werden afspraken gemaakt dat het Bestuurscollege zou toezien op de naleving van de vergunningsvoorwaarden. Na de vergunning aan Elias (TISS/Staten Management/MeesPierson Intertrust) volgenden vergunningen voor Robbie dos Santos (Millionaire’s Club), Herman Behr (E-management), Robert Vermeulen (Antillephone), Steve Vanenburg (PwC, Curaçao Interactive Gaming Licensing) Rudy Pizziolo (Gaming Services Provider) en het uiterst geheime Cyberluck (een consortium van KPMG en ABN-Amro/MeesPierson UBO‘s?). Robbie dos Santos was de eerste die het Land verzocht om een sublicentiestructuur toe te staan. Egaming specialist en -lobbyist van het eerste uur mr. Karel Frielink is weliswaar van mening dat sublicentieren legaal (‘gedoogd’) is, maar niets is minder waar. Het is niet alleen wettelijk verboden via artikel 3 lid 1 offshore Hazardspelen, het is in ook in strijd met de geest van de wet, zoals neergelegd in de memorie van toelichting. Pourier had het bovendien bij de uitgifte van de eerste licentie aan Elias bij beleid direct uitdrukkelijk verboden, omdat de ‘span of control’ in een highrisk industry als online casino en sportsbettings voor de overheid dan te groot zou worden. Het staat zelfs in de voorwaarden van hun vergunningen dat voor elke nieuwe hazardspel goedkeuring van de Justitieminister moet worden gevraagd. Elias probeerde het vervolgens via zijn vriend Financienminister Harold Henriquez, doch daar stak Pourier’s staf nog snel een stokje voor: hij kreeg dezelfde verbod als Robbie. Maar wat is een verbod zonder toezicht en handhaving? De trustsector turned goksector had immers al sinds de jaren ’50 de lokale media, politiek en de kerk in de pocket. Smeets, Elias en KPMG bepalen al decennia wat u lokaal in de kranten leest, op de radio hoort en op de tv ziet. De vergunningen werden vervolgens door de licentiehouders strikt geheim gehouden, zelfs naar hun sublicentiees. Al gauw werden dubieuze Nederlands-Italiaanse casinocliënten met bijzondere Latijns-Amerikaanse contacten voorzien van illegale sublicenties. Pourier riep nog ‘maffia’, maar het was tegen dovemansoren.

Bij zo’n schaduwsector horen nieuwe structuren. Eentje met minder aansprakelijkheid voor Nederland en meer vrijheid voor een witwasinfrastructuur. Aldus enkele knappe koppen bij VOB en in Nederland. Vanaf 1997 werden verheidstelecombedrijven Antelecom en Setel door KPMG/Bearingpoint gekaapt en samengevoegd als UTS om dienstverlening aan online casino’s wereldwijd te kunnen leveren. Haar datacenters IDG, en later CTEX (KPMG/Bearingpoint), maar ook de private E-commercepark (Citco) en Hoogstraat (Elias) zouden de operationele speerpunten van ’s werelds grootste ongereguleerde en illegale online goksector worden. Toen gokdollarstromen uit de USA vanaf 2002 een enorme stijging vertoonden, hevelde de Nederlandse Autoriteit Financiele Markten (AFM) het toezicht op de nieuwe schaduwtrustsector snel over aan de Bank Nederlandse Antillen (BNA). Elias verkocht eind 2002 Intertrust met een verdachte gokportfolio, en ging een aantal jaren in loondienst bij MeesPierson zelf, waarmee hij zichzelf verzekerde van Nederlandse immuniteit. VOB werd even CIFA, maar herrees in 2005 als International Financial Group (IFG). IFG bestond uit Egamingactoren KPMG, Citco, United Trust, Fortis en Meespierson Intertrust, voorzitter: Ralph Palm. En onder druk van overheidstekorten kan van alles geregeld worden, zo leert onze koloniale geschiedenis. Om een staatkundige herstructureringsproces, met de zo broodnodig gebleken extra controlelaag ertussen uit, zo soepeltjes mogelijk te laten verlopen, benoemde de goeddeels Nederlandse Rijksministerraad KPMG-er Raymond Begina en gokwetfounder Suzy Camelia Romer als voortrekkers van de Ronde Tafelconferentie. Direct achter Begina en Camelia-Romer staan Gregory Elias, Chris Smeets, Peter Grootens, Ralph Palm, Eduardo de Veer en Rodolfo ‘Rudy’ Pizziolo. Zij snappen offshore gambling.

Gezaghebber Stanley Betrian keek ondertussen tot 2000 alle kanten behalve de goede uit, en zijn opvolgster Liza Dindial deed exact hetzelfde tot 2010. Geen politicus of topambtenaar aan weerskanten van van de Atlantische oceaan, die zich afvroeg of de Egamingsector niet ook een duit in de schatkist hoefde te doen tegenover al hun projecten die de overheid voor deze sector financiert. Zoals bv een paymentsysteem, de aanschaf een high-tech datacenter op Mahuma (video) of een snelle zeekabel tussen Aruba en Curacao. Als je iets stil wil houden is registratie een punt. Dus verzorgt KPMG al 20 jaar ‘haar’ eigen geheime UTS jaarrekeningen. Waar overigens niets in staat. Voor dit soort zaken beschikt KPMG over een truck spécial. En zolang toezichthouders zoals het Nederlandse Commissie Financieel Toezicht (CFT) wegkijkt van inkomsten uit overheidsbedrijven, de Algemene Rekenkamer Curacao (ARC) met dank aan de Curacaose overheid en diverse rechters voor de hoognodige checks & balances niet (meer) naar binnen mag, en Sopilid Geomaly Martis van stichting overheids accountants bureau (SOAB) netjes de ingediende jaarrekeningen van ‘s Lands goedkeuring voorziet, kan KPMG het overheidsbedrijf steeds dieper leegzuigen ten behoeve van IFG, Radcomm en Cyberluck’s illegale gokactiviteiten.

Win-win? Nederland blij met minder aansprakelijkheid – IFG bestuur en Sopi management op de eilanden nog blijer met meer witwasvrijheid | Rene Roodheuvel

10-10-2010 werd een feit, maar opnieuw vergaten Begina en Camelia-Romer het belangrijkste – het toezicht op de vergunninghouders – wettelijk te verankeren. Ging het over van gezaghebbers naar premiers? Vijfentwintig jaar na 8 juni 1993 ontbreekt op de eilanden nog altijd toezicht en handhaving op witwassen, terrorismefinanciering en buitengaats hazardspelen. We schatten het netwerk met het aantal illegale VPN casino-zuilen van Aruba en Sint Maarten plus de Curacaose online offshorecasino’s op het World Wide Web tussen de 3000 en 4000. Deze wenden zich allemaal voor als legaal en gereguleerd, om zodoende (zonder enige screening van UBO’s en aandeelhouders) illegaal en ongereguleerd offshorevennootschappen en bankrekeningen in buitenlanden te kunnen openen, teneinde daarop grote zwarte geldstromen met een ‘legale’ Curaçaose / Arubaanse / Sint Maartense gokherkomstverklaring te kunnen verantwoorden. En natuurlijk om belastingen, MOT meldingen en lastige vragen te omzeilen.

En zo ontstond binnen onze financiële offshoresector, E-zones, BRK en SPF’s de meest succesvolle illegale multi-miljarden witwas, terrorisme financierings en underground banking infrastructuur ter wereld. Het leeuwendeel van de corruptie op de eilanden vindt hierin haar oorzaak. Het zijn dezelfde bedrijven die in Nederland voor multinationals belastingontwijking realiseren, die via de eilanden belastingontduiking en de wittewas regelen voor de georganiseerde misdaad en (hedge) funds elders ter wereld. Het gaat dus niet alleen om een Koninkrijksaangelegenheid, maar om een wereldaangelegenheid. Dat wil zeggen, als er lokaal geen sprake van deugdelijk bestuur is, en de rechtsketen de Egaming sector met een carte blanche ondersteund. Maar de Rijksministerraad grijpt op alle eilanden in, behalve waar het echt nodig is. Daarom heten de (zes?) Egaminglicentiehouders ook wel ‘The Untouchables‘. Is de Nederlandse overheid ook in handen van de georganiseerde misdaad? Of vormen de Egaming/coke fondsen van de Kinkrijkseilanden dé bron van Neerlands financiele waterhoofd? Vooralsnog betwijfelen we met of Rutte met één telefoontje instemt om onafhankelijkheid van de eilanden in te roepen.

Opvallend is dat de grootste Egaming provider Antillephone het wapenschild van Curacao met alle typisch Nederlandse kenmerken gebruikt als het logo van hun bedrijf. Toeval of Hollandse UBO’s?

Nederlandse Antillen of britse Caymans?

Wie dacht dat Londen het witwashart van de wereld was, heeft zich door onze trustsectormedia laten informeren. Dat wassen gebeurt zeker ook via haar Cayman-eilanden, maar hoofdzakelijk via onze eigen Koninkrijkseilanden. Het machtscentrum van de Koninkrijkseilanden ligt dan ook niet in Forti, maar op Brakkeput. Om precies te zijn in het bescheiden buiten van Grupo Sopi, tevens het hoofdkwartier van de maffia en de georganiseerde misdaad.

Clubhuis van Grupo Sopi, het Egaming management netwerk van de International Financial Group, bestaande trustbazen, accountants, fiscalisten en de internationaal georganiseerde misdaad (maffia, wapenhandelaren en drugsbaronnen) | Bea Moedt

Naast Robbie en op steenworp afstand van Smeets’ landhuis Santa Barbara en Elias’ Isla Palm y Tam. Het werkelijke epicentrum hiervan ligt in de Europese narcohoofdstad met de zwaarste drugsgeschiedenis ter wereld: Nederland. Voor maffia, drugs- en wapenhandelaars is witwassen via haar Koninkrijkseilanden met dat mooie, oerhollandse wapenschild de beste USP (Unique Selling Proposition) denkbaar. Zwart geld verklaarbaar als een ‘win’ op de meest gerenommeerde en dubieuze banken ter wereld is al 25 jaar een Hollandse specialiteit. Met dank aan zwaargewichten als Elias, Smeets en KPMG weet het Koninkrijk der Nederlanden dit slechts beter te verbergen dan haar Britse concurrent. Maar het businessmodel is hetzelfde.

En daarom waarschuwde Raymond Begina familie en vrienden op de vooravond dat Helmin Wiels op 19 oktober 2012 de verkiezingen won, dat als de nieuwe kabinets-formatie met Wiels niet gunstig voor hen (IFG, red) zou verlopen, zij de hele ‘toko’ zouden verhuizen naar de Caymans. Wiels was namelijk vastbesloten de corruptie binnen UTS/CTEX boven water te tillen en beschikte over een grote achterban. Zie video 1 en video 2 van de laatste dagen voor zijn executie. De populaire politicus wist alleen niet dat direct onder Robbie’s illegale smsloterijen-topje, de veel grotere illegale IFG Egaming-ijsberg zat…. Dat als hij het licht op Robbie en UTS liet schijnen, hij ‘s werelds grootste underground banking infrastructuur bloot zou leggen. Want wie wist in 2011 en 2012 nou dat onschuldig lijkende overheidstelecom activiteiten het legale voorzetraam zouden vormen voor bulkwitwassen middels illegale offshore hazardspelen? Dat CTEX (nu Blue Nap) de draaischijf moest worden waarlangs al die criminele ‘big data’ moest vloeien? *

Op 26 november 2012 tekende interim premier Stanley Betrian als Sopi vertegenwoordiger een nieuwe loterijenvergunning voor de van grootschalig witwas en criminele organisatieverdachte Robbie dos Santos. Enkele maanden later stierf Helmin Wiels aan een acute loodvergiftiging. De rest is historie.

Maffiastyle: met 9 kogels op klaarlichte dag op een drukbevolkt strand een populaire politicus en RST informant afschieten. Video erachteraan. Wie is er dan nog veilig?

KPMG, Cyberluck en Pinnaclesports

Echte belangen die spelen (speelden), leest u zelden in onze media. Zoals de miljardenverkoop van Pinnaclesports, veruit het grootste bedrijf van de Antillen. Pizziolo en Cocochi Prins’s grootste online casino met tientallen miljarden jaaromzetten lag in 2011 in Amerika onder vuur wegens banden met de maffia. Enkele Amerikaanse mede-founders werden in de U.S.A. voor witwassen veroordeeld. Pizziolo, Prins, hun trouwe accountant/salesbegeleider KPMG en licentiehouder Cyberluck vonden het vervolgens klaarblijkelijk de hoogste tijd te cashen. Daartoe toog Ivar Asjes in 2014 met echtgenote Tara Asjes-Prins (dochter van) en Financienminister Jose Jardim naar China, waar ‘s werelds grootste witwasmachine snel werd verkocht aan Pinbet888. Bij de due diligence kwam een lijk uit de kast: sublicentie. Via Malta werd vervolgens een heuse licentie verkregen omdat jaren Cyberluck’s sublicentie voor Pinnacle en aanverwante gokbusiness op Curacao voor zichzelf zou spreken. Right. Daarmee werd de Curacao-Malta licentiehub een feit, maar bleek de verkoop nog niet rond. Want kink in de kabel.

Dat Pinnacle’s uiterst anonieme licentiehouder Cyberluck (Egaming Curacao) diepe roots in Nederland heeft, bleek toen Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) – nietsvermoedend over een op handen zijnde verkoop aan China begin 2016 – in Nederland een aantal kamervragen begon te stellen. Vervolgens censureerde de Tweede Kamer griffie Van Raaks’ vragen, trok Cyberluck na 20 jaar illegaal sublicentiering haar licentie aan Pinnaclesports in en nam het Koningshuis na 50 jaar trouwe dienstverlening zonder bloemetje en opgave van reden afscheid van KPMG. Tot slot werd de hoofdredactie van de Knipselkrant door KPMG en Begina eind 2016 persoonlijk aansprakelijk gehouden voor niet nader gespecificeerde vermeende onrechtmatige daden. Al die tijd traineerde regering Rutte Tweede Kamervragen tot vervelends toe. Pas in oktober 2017, toen onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia op Malta met semtex de lucht invloog, kwam Tara Asjes-Prins met een kleine miljard dollar terug uit Panama. Zijn wij benieuwd of het belastbare deel van al die centjes keurig door Pizziolo, erven Prins, Cyberluck en KPMG bij de Curaçaose belastingdienst zijn aangegeven en afgedragen. **

Artikel New York Times chasing ghosts: PBS/Frontline video vanaf minuut 17 zijn Curacao, Pinnaclesports en KPMG/Cyberluck’s activiteiten vol in beeld

En nu?

Tot op vandaag de dag wordt de thans voor grootschalig witwassen en criminele organisatie veroordeelde Robbie’s moordbeloning (loterijenvergunning) en zwijggeld (sms-loterijen) door Algemene Zaken in stand gehouden. Hetzelfde geldt voor ’s werelds grootste terrorismefinancierings witwas(gok)infrastructuur van IFG door Nederland. We zien graag dat onze Citco-premier en Sopi-kabinet dit aan de burgers uitlegt. Want op Nederland en haar verantwoordelijkheid onder artikel 43 Statuut hoeven we niet te rekenen. Dat Nederlandse overheid haar Caribische politici, burgers en media aan continuerend gevaar blootstelt in het voordeel van de innig verbonden Nederlands-Antilliaanse financiële sector, is namelijk meer dan voldoende reden om te twijfelen aan een rechtvaardig en rechtmatig Koninkrijksbeleid. Gelet op ons wereldkampioenschap belastingontduiking, drugshandel, terrorisme financiering en witwassen, de moord op Helmin Wiels, de veiligheid van alle Nederlandse burgers en van onafhankelijke media (en de veiligheid in de hele wereld), hebben we allemaal een belang bij een duidelijke en volledige beantwoording van alle onder bijgesloten 44 LOB verzoeken.

Egaming mastermind Elias is al vele stappen verder richting beurs-en cryptohandel

Laat duidelijk zijn: de LOB’s zijn geen werkverschaffing. Knipselkrant Curacao informeert haar lezers al 8 jaar vrijwillig elke dag naar beste eer en geweten door zo vrij mogelijk artikelen en meningen te garen die het werkelijke beeld meer recht doen. Onderhavige verzoeken zijn wellicht niet perfect geformuleerd en grammaticaal 100%, de focus ligt op de inhoud. Wij vragen uitleg over beleid en uitvoering in het kader van de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur en democratisch landsbelang. Zeker nu regering Rutte Ronald van Raak al jaren structureel het bos instuurt met ‘zaak van Curacao’ terwijl de financiële offshore sector en witwassen veel groter dan een koninkrijksaangelegenheid is. Mochten sommige ambtenaren en bewindslieden ons geen heldere/volledige/tijdige antwoorden willen verschaffen, zullen we dit voor het hekje opnieuw bepleiten. Waarbij we zwijgen of misleiding ook als een antwoord zullen opvatten. Van onze ambtenaren mogen we immers verwachten dat zij naar eer en geweten de wet en het volk dienen.

Even persoonlijk

Premier Mark Rutte: “Onafhankelijkheid is binnen 1 telefoontje geregeld!”

Geloof het of niet: Inmiddels hebben we aan den lijve mogen ondervinden dat aangifte in Nederland wegens ernstige bedreigingen vanuit deze sector door de Nederlandse overheid zorgvuldig werd afgedekt. Verder leidde die aangifte slechts tot meer bedreigingen, omkoop-pogingen en het feit de grootste persgroep van Nederland ons via een achterdeurtje offline liet trekken, terwijl ondertussen onze noodsignalen systematisch werden genegeerd. Het leidde ook tot tal van handelingen van ambtenaren van verschillende Nederlandse overheidsorganen, die in plaats van ons te helpen, ons in gevaar brachten of zaken traineerden, dan wel dwarsliggen. Sommigen willens en wetens. Dat terwijl we in woord door Nederlandse overheid worden beschermd, we toch ondergedoken moeten blijven. Terwijl er enorme druk op ons forum voor vrije media, discussie en meningsuiting blijft staan. Tot onze grote verwondering wordt op geraffineerde manier een eventueel voortijdige overlijden van uw hoofdredacteur mogelijk gemaakt door nota bene haar eigen Nederlands overheid. Daarmee vertoont Nederland hetzelfde gedrag als Malta waar IFG dezelfde belangen heeft. Onwetendheid? De reeks van onrechtmatige overheidshandelingen die ons overkomt (nauwkeurig vastgelegd, gearchiveerd en gebackuped) vindt vooralsnog geheel plaats in het voordeel van bovengenoemde Egaming-actoren. Zonder uitzondering. We hebben dus verdergaande maatregelen moeten nemen dan tevergeefs het Nederlandse OM bellen of 5 brieven met bewijzen achterlaten, zoals Wiels deed. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat als er iets met ons gebeurd, een aantal grote internationale opsporings, toezichts en controle-instanties een eventueel moordonderzoek of ‘ongelukje’ net zo goed zullen monitoren als ze met Daphne ook doen. En zulks meer, wat we hier niet kwijt willen. En dat allemaal om een lokaal knipselkrantje in de lucht te houden. Liever zouden we rustig en veilig leven om ons werk nog beter te kunnen blijven doen. Maar dat zit er kennelijk niet in:

Degene die volgens hem nu worden berecht, zijn ‘kleine daders’ ingehuurd door de ‘groten’ met kapitaal. Die ‘groten’, die opdracht hebben gegeven voor de moord, zitten ‘veilig thuis’, “Helmin Wiels is niet de eerste noch de laatste die deze groep heeft laten ombrengen. Ze zullen doorgaan met moorden zolang hun geld of hun positie in de gemeenschap bedreigd wordt.” Aubert Wiels (broer Helmin Wiels)

We know. Wij dachten aanvankelijk ook dat de Schottes, Robbies, Jamaloodin’s, Corallo’s en de Peppies van deze tijd de zaad van het kwaad waren. Ze bleken de criminele voorhoede. Struikrovers. Hun functie is rookgordijnen en spindokteren. Hitlisten maken. Brood & Spelen voor het volk. Afleiding van de geheime Egaming infrastructuur. Marionetten die ondertussen hun puppetmasters uiteraard onvoorwaardelijk blijven steunen. En er zal altijd nieuw gespuis bij blijven komen, zolang cokeopbrengsten uit Latijns Amerika via onze eilanden de wereld in blijft stromen.

Huurmoordenaars wijlen Luigi ‘Pretu’ Florentina en Elvis ‘Monster’ Kuwas wisten het overigens wel. Voor hun huurmoord op Wiels bespraken ze het motief voor zijn dood. Pretu, die 4 maanden later in september 2013 in zijn cel te Barber zelfmoord zou hebben gepleegd, had aan Monster uitgelegd: ‘Wiels moet worden omgebracht, hij heeft te veel informatie die belastend kan zijn voor veel rijke mensen; als deze informatie naar buiten komt, is dat niet alleen het einde van deze rijke mensen, maar ook van Curaçao’. Hierbij had Pretu aangegeven dat de personen die de opdracht hebben gegeven geen ‘payaso’ (clown) zijn en steenrijk zijn. Dus dan hebben we het niet over payaso’s als de Robbies, Wilsoes, Peppies, Jamaloodin’s, Monk’s, Schotte, Nini’s en Amparo’s van nu. Zij zijn ‘slechts’ uitvoerders. Daders. Maar geen auteurs.

Grootwitwasser Robbie dos Santos dader maar niet auteur. Over hoe een delinquent sms-loterijen ondanks een handhaafbeleid van na 1 november 2013 met een nieuw status-quo-concept-gedoogbeleid weet te behouden, kan men het beste vragen bij de Secretaris Generaal Algemene Zaken Stella van Rijn, eveneens eerstverantwoordelijke voor zijn loterijenvergunning van 26 november 2012 | Foto Vigilante

Zijn we niet bang om vermoord te worden? Jazeker, zolang genoemde licenties door al onze regeringen in stand worden gehouden, blijven de moord- en zwijggelden in stand, en zal op onze eilanden of in Nederland geen criticus hierover te horen zijn. Zijn we niet bang om juridisch vervolgd te worden, horen we vaak? Niet meer. We hebben al zoveel rechtszaak dreigementen van deze mensen gehad. En de goksector die nu meeleest, leest aan enkele details dat we het achterste van onze tong hier niet hebben laten zien. Ze hebben ons (tot nu toe) niet het podium van de rechtszaal willen bieden. En we schatten in, dat dat voorlopig zo blijft. Of we bang zijn voor nieuwe maffia-PR en grote marktingbureau’s die op ons gezet zullen worden, niet in de laatste plaats door de Nederlandse overheid zelf in het kader van ‘damagecontrol’? Ook niet echt meer. Als je zo lang in angst hebt geleefd als wij, komt er een dag dat je je omkeert en zegt: het is genoeg geweest. Bovendien is de vraag is of dit soort bedrijven zich willens en wetens willen laten betalen door- en associëren met maffia, witwas en terrorismefinanciering, nu we duidelijk hebben gemaakt waar het om gaat en er onafhankelijke instanties zijn die dit scherp in de gaten houden.

Dat dit stuk gefileerd, vermorzeld en vermalen zal worden en dat we nieuwe stormen en aanvallen over ons heen zullen krijgen, twijfelen we niet aan. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook met schrijfster Conny Braam en haar onthullende ontdekkingen over de Nederlandse Cocaïnefabriek (nu Akzo Nobel, video). Maar feit is dat multinationals, banken en hedgefondsen over de hele wereld bij dezelfde Nederlands-Antilliaanse dienstverleners zitten als de maffia, wapenhandelaren en drugskartels. Onze financiële offshore dienstverleningssector is dé blackbox waar de onderwereld en bovenwereld elkaar ontmoeten. De free-for-all-criminals Egaming casino’s licenties met bovengenoemde infrastructuur voor deze sector via het Caribische stukje Holland in de narcoregio topt het af. A little trust is all you need? Niet voor niets behoren Nederland en Malta in deze sector samen tot de coalition of the unwilling.

onze boodschap

Dit is een openbare aanklacht tegen aanslagen op politici, burgers en vrije media binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Na 25 jaar als gok, drugs en witwascentrum van de wereld te fungeren, mag het stoppen. Laat ze de toko snel verhuizen, het inktzwarte deel van de financiële offshore sector. Samen met hun maffia, drugskartel, wapenhandel-clientele. Zonder hun Egaminglicenties. Beter arm en eerlijk, dan rijk, corrupt en met bloed aan de handen. Dan onze gangs te financieren. Dan criminele veroordeelde loterijbazen en corrupte politici te blijven supporten. Dan terroristische aanslagen in de USA en Europa te faciliteren. Dan illegale wapenhandel tussen Venezuela en het Midden-Oosten te bevorderen. Of ambiëren we de komende 20 jaar nog meer witwas te verzorgen van een Venezolaanse narcoregime dat haar volk onderdrukt en uithongert?

Achter elke succesvolle zwendelaar staat een gewetenloze dienstverlener | Quote

Intrekken die Egaming ‘hoofd’vergunningen en (sms) loterijenvergunningen. Wegens mega-misbruik. Elke dag instandhouding is elke dag de internationaal georganiseerde misdaad 2x rijker maken. En direct daarna anti-maffia, anti-witwas en anti-terrorismefinancierings wetgeving invoeren. En laat alleen internationale onafhankelijke organisaties dit soort lieden vervolgen. Want neem deze buitenlandse perceptie over het Koninkrijk der Nederlanden eens eerlijk in ogenschouw:

“The Netherlands comes equipped with built-in island laundromats – Aruba, Sint Maarten and Curacao – and the Dutch speak English. Best of all, lax Dutch law means even if they get caught, there isn’t much anybody could do.“ (Uit: The Sink – Crime, terror and dirty money in the offshore world – Jeffrey Robinson 2003).

So true. Hierbij roepen we alle Europees-Nederlandse en Caribisch-Nederlandse bewindslieden, parlementariërs, ambtenaren en onze 75.000 trouwe bezoekers ons eiland te helpen antwoorden op onderstaande LOB verzoeken te steunen.

Om onze eilanden uit de wurggreep van de internationaal georganiseerde misdaad te verlossen. Om onze wereld een stukje veiliger te maken. Om het RST te helpen de bewijzen voor Robbie’s motief voor de moord op Helmin Wiels te leveren. Om moord op uw hoofdredacteur te voorkomen. Om de bron van de vele criminele miljoenen aan eindeloze pogingen om dit forum offline te halen, op te laten drogen. Om de AIVD niet meer voor schut te laten staan als ze zeggen dat ze 4 terroristische aanslagen in Nederland hebben voorkomen, terwijl die in haar eigen Caribische achtertuin mogelijk worden gemaakt. Zodra LOB antwoorden binnenkomen, zullen die hier worden gepubliceerd. Tot die tijd blijft dit bericht bovenaan staan. Zodat onze lezers het overheidsbeleid en uitvoering inzake de goksector kunnen lezen en toetsen c.q. vaststellen welke lokale ministeries transparantie voorstaan. Wij hebben geen enkele andere agenda dan rust, veiligheid, media- en meningsvrijheid, democratie, overheids transparantie en waarheidsvinding.

Tips en informatie worden altijd op prijs gesteld. Dank voor uw hulp en steun en stay tuned!

Nardy Cramm is hoofdredacteur van Knipselkrant Curacao, blogger en auteur van blogseries ‘KKC blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt en VDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curacao (VDC). De Koninkrijksbelangen blogs is haar nieuwste reeks. Tips en informatie worden discreet behandeld en reacties worden op prijs gesteld.

(Ster *) Naast IFG-ers en haar kern Sopi-leden wisten vermoedelijk alleen UTS CFO Leila Matroos-Lasten (ex-KPMG) en Financien SG (en later Financiënminister en KPMG-er) Jose Jardim, die vele jaren verantwoordelijk was voor toezicht op de Centrale Bank, belastingen en MOT meldingen van de geheime activiteiten binnen UTS/CTEX. Genoemde personen zijn wellicht niet zonder toeval thans directeuren van de huidige Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS). Vorig jaar benoemde (ex-) UTS bestuursvoorzitter, Sopilid – tegenwoordig Financienminister – Kenneth Gijsbertha mede-Sopilid Etienne Ys als bestuursvoorzitter van de Raad van Commissarissen. Daarmee werd – behalve UTS/CTEX – ook de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten het domein van KPMG/IFG. Hierop werd de deur wagenwijd open gezet voor verdere uitbreiding van witwasmogelijkheden via anonieme (nu nog goeddeels Chinese) crypto- en beurshandel van IFG partner Gregory Elias. Elias is sinds zijn VOB voorzitterschap speciaal adviseur van alle regeringen en Ministers van Financiën.

(Ster * *) Een ander voorbeeld van diepgaande betrokkenheid van Nederlandse en Curacaose overheid in deze infrastructuur uit die periode, is het voorval van de Venezolaanse ex-inlichtingendienst chef Hugo ‘Pollo’ Carvajal, die na zijn overheidscarrière een hoofdrolspeler in de Latijns-Amerikaanse internationale wapen- en cocaïnehandel werd. Deze opmerkelijke carrièreswitch was gevolg van zijn kennis en grootgebruik van deze infrastructuur. Wat gebeurde hier? In juli 2014 werd zowel door Nederland als Curacao politiek ingegrepen in een gerechtelijke uitzettingsprocedure bij het Hof van Justitie op Aruba. Het belang lag hierin gelegen, dat als Aruba de internationale wapenhandelaar en drugskartellid daadwerkelijk naar Amerika zou hebben uitgezet, hij als grootgebruiker van deze infrastructuur over het witwassen zou hebben ‘gezongen’ tegen de FBI. BuZaminister Frans Timmermans, premier Mark Rutte en premier van Curacao Ivar Asjes grepen derhalve alles aan om uitzetting naar de U.S.A. te voorkomen en lieten het Hof de man als ‘non-grata’ op Aruba naar huis sturen. Met de kunstgreep voorkwamen Nederlandse en Curacaose ministers en het Hof van Aruba gezamenlijk blootstelling van de infrastructuur. Daarbij werd de U.S.A. in de veronderstelling gelaten dat het ging om Venezolaanse dreigingen van de eilanden. Tegenwoordig woont Pollo gewoon weer (deels) op Aruba, op 7 minuten loopafstand van het Arubaans consulaat. Drie jaar jaar later gaf Timmermans’ opvolger, BuZa minister Stef Blok, hoogstpersoonlijk Carvajals’ beloofde Arubaanse positie als Venezolaanse (drugs)consul op Aruba, aan zijn pupil, de oud-generaal en de door de USA van drugshandel verdachte Carlos Mata Figueroa. Het Nederlandse parlement werd met een kluitje het riet ingestuurd. De benoeming van een zetbaas laat niets aan onduidelijkheid over dat de Nederlandse regering hiermee uitsluitend de belangen van IFG (en haar -Venezolaanse – cliënten) dient.

P.S. hier en daar zullen dit weekend nog wat spel en grammatica fouten worden verbeterd en enkele verfijningen worden aangebracht. Update zondagavond 10 juni: extra links ingebracht, verfijningen. Update maandag 11 juni, video’s ingebracht, enkele verbeteringen. Updates v.a. dinsdag 12 juni e.v. enkele lezerstips verwerkt m.b.t. de rol van de Centrale Bank. Zondag 17 juni aanvulling Carvajal verhaal. Woensdag aanvulling rollen Leila Matroos en Jose Jardim. Donderdag aanvulling rol Liza Dindial. Vrijdag 22 juni 2018 finishing touch en afronding. Zaterdag 30 juni kleine aanpassing voor vergroting leesbaarheid. Klik hier voor de verschenen Engelse versie op Curacao Chronicle

Alle LOB-verzoeken in 1 pakket

_LOB Verzoeken Knipselkrant Goksector Compleet 20180605 by Black Lion on Scribd

Enkele voorbeelden van ingeleverde LOB verzoeken

LOB Verzoeken Gestempeld en Afgetekend Incompleet 20180605 by Black Lion on Scribd