Blog Koninkrijksbelangen | Goksector LOB en WOB verzoeken

Engelse vertaling Curacao Chronicle | LOB update 05/12/18
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

Helmin Wiels werd vermoord omdat hij op ‘s werelds grootste geheime Egaming, terrorismefinanciering, witwas en underground banking infrastructuur binnen de Nederlands-Antilliaanse financiële offshore dienstverlening was gestuit – deel 2 | NRC

WILLEMSTAD – In de Io so (‘ik weet’) blog van 8 juni 2018 is uit de doeken gedaan door wie en waarom politicus Helmin Wiels werd vermoord. Wiels werd in opdracht van enkele Egaminglicentiehouders op zondag 5 mei 2013 geexecuteert op het drukbezochte strand van Marie Pampoen omdat hij op ‘s werelds grootste geheime witwas-, terrorismefinancierings en underground banking infrastructuur was gestuit.

En zoals een van Wiels’ huurmoordenaars binnen een jaar verklaarde: “Als ik wilde eten, dan moest het die dag af. Maandagochtend mocht hij niet meer in leven zijn“. Aldus het proces-verbaal van verhoor verdachte Elvis ‘Monster’ Kuwas d.d. 11 maart 2014, pagina V-0014 van zaaksdossier Maximus. Vijf jaar later zijn de opdrachtgevers nog steeds niet opgepakt. Ook hun inmiddels 25-jarige crimineel-financiële witwas en terrorismefinanciering netwerk wordt niet opgerold. Daarnaast zitten tenminste 2 mensen (een journalist en een blogger) al meer dan 5 jaar ondergedoken wegens systematische bedreigingen en levensgevaar vanuit ditzelfde Egaming netwerk binnen de financiële offshore dienstverlening.

De vraag rijst dus: welke rol spelen de Nederlandse, Curacaose, Arubaanse en Sint Maartense overheden binnen dit netwerk? Want als een van de landen tekortschiet in vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur, dan dient het Koninkrijk conform artikel 43 Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden en artikel 10 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (vrijheid van pers en meningsuiting) hierop adequaat te reageren. Maar ook dat gebeurd niet.

Op 5 juni 2018 (3 dagen voor publicatie van de blog), zijn namens Knipselkrant Curacao 61 verzoeken in de zin van de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB) verzoeken ingediend bij Bentana di Informashon. Door een misverstand bleven aanvankelijk 9 LOB’s buiten behandeling. Deze zijn even later alsnog ingeleverd. Op 26 juni 2018 werden de verzoekschriften verlengd. Op 11 juli 2018 deelde Bentana mee dat de overheidsdiensten met betrekking tot Offshore Hazardspelen (Ministerie van Justitie) en loterijen (Ministerie Algemene Zaken) naar het Ministerie van Financiën waren verhuist en dat de LOB verzoeken inmiddels waren doorgestuurd naar Financiën.

Op 17 juli 2018 vervielen de verlengingen. Op 18 juli 2018 ontving Bentana een LOB van het Ministerie van Economische Zaken (MEO). De MEO LOB 142 (E-zone beheervergunningen) was incompleet en de andere LOB’s bleven beantwoord, maar MEO heeft tenminste eentje beantwoord. Dit in tegenstelling tot de Curacaose ministeries van Justitie, Financiën, Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) en Verkeer Vervoer, Ruimtelijke Planning (VVRP) en de bestuursorganen MOT/FIU, Centrale Bank Sint Maarten en Curacao, en het Parket Generaal en Openbaar Ministerie Curacao, Sint Maarten + BES. Deze overheidsdiensten hebben tot op heden geen enkele informatie verstrekt. Het gaat om de volgende 61 LOB’s (nummer 28 is onderverdeeld in 18 kleintjes):

 1. LOB 1 – Parket Generaal OM – opsporing en vervolging Buitengaatse Hazardspelen
 2. LOB 2 – Parket Generaal OM – opsporing en vervolging Loterijenverordening
 3. LOB 3 – Parket Generaal OM – opsporing en vervolging Wwft
 4. LOB 4 – Openbaar Ministerie cijfers kansspelen
 5. LOB 5 – Openbaar Ministerie Kings Cross
 6. LOB 6 Justitie – toezicht en handhaving Buitengaatse Hazardspelen
 7. LOB 7 Justitie – toezicht en handhaving Loterijenverordening
 8. LOB 8 Justitie – toezicht en handhaving witwassen
 9. LOB 9 Justitie – essentialia buitengaatse hazardspelen
 10. LOB 10 Justitie – vergunningen algemeen
 11. LOB 11 Justitie – vergunningen kopien
 12. LOB 12 Justitie – sublicenties
 13. LOB 13 Justitie – facturen en betalingen buitengaatse hazardspelen
 14. LOB 14 Justitie – toezicht naar Financien
 15. LOB 15 Justitie – toezicht en handhaving kansspelen
 16. LOB 16 Algemene Zaken – loterijenvergunning Robbie’s Lottery
 17. LOB 17 Algemene Zaken – sms-loterijenvergunning
 18. LOB 18 VVRP – algemeen kansspelen UTS
 19. LOB 19 VVRP – bezoldingen UTS en BTP directie
 20. LOB 20 VVRP – buitengaatse hazardspelen en smsloterijen BTP
 21. LOB 21 VVRP – beleid illegale kansspelen UTS
 22. LOB 22 VVRP – hazardspelen UTS
 23. LOB 23 VVRP – smsloterijen UTS
 24. LOB 24 VVRP – smsloterijen BTP
 25. LOB 25 VVRP – cijfers dienst kansspelen UTS
 26. LOB 26 VVRP – cijfers investeringen UTS
 27. LOB 27 VVRP – cijfers leningen UTS
 28. LOB 28a VVRP – Betalingen UTS-Bearingpoint
 29. LOB 28b VVRP – Betalingen UTS-Behr
 30. LOB 28c VVRP – Betalingen UTS-Camelia Romer
 31. LOB 28d VVRP – Betalingen UTS-Carats
 32. LOB 28e VVRP – Betalingen UTS-Cyberluck
 33. LOB 28f VVRP – Betalingen UTS-De Geus
 34. LOB 28g VVRP – Betalingen UTS-De Veer
 35. LOB 28h VVRP – Betalingen UTS-Dos Santos
 36. LOB 28i VVRP – Betalingen UTS-Elias
 37. LOB 28j VVRP – Betalingen UTS-Gijsbertha
 38. LOB 28k VVRP – Betalingen UTS-KPMG
 39. LOB 28l VVRP – Betalingen UTS-Palm
 40. LOB 28m VVRP – Betalingen UTS-Pizziolo
 41. LOB 28n VVRP – Betalingen UTS-PWC
 42. LOB 28o VVRP – Betalingen UTS-Sluis
 43. LOB 28p VVRP – Betalingen UTS-Smeets
 44. LOB 28q VVRP – Betalingen UTS-Staten Management-Intertrust
 45. LOB 28r VVRP – Betalingen UTS-Vermeulen
 46. LOB 29 MEO – beleid loterijen
 47. LOB 30 MEO – E-zones licenties
 48. LOB 31 MEO – E-zones beheer besluiten
 49. LOB 32 MEO – E-zones beheer rapportages
 50. LOB 33 MEO – E-zones cijfers
 51. LOB 34 MEO – E-zones facturen en betalingen
 52. LOB 35 BPD – LOB cijfers
 53. LOB 36 Financien – witwassen
 54. LOB 37 Financien – MOT – FIU cijfers
 55. LOB 38 Financien – Financiele cijfers sectoren
 56. LOB 39 Financien – facturen en betalingen Buitengaatse Hazardspelen
 57. LOB 40 Financien – toezicht en handhaving Buitengaatse Hazardspelen
 58. LOB 41 Algemene Zaken – facturen en betalingen Buitengaatse Hazardspelen
 59. LOB 42 Algemene Zaken – facturen en betalingen Loterijenverordening
 60. LOB 43 VVRP – facturen en betalingen Buitengaatse Hazardspelen
 61. LOB 44 VVRP – facturen en betalingen Loterijenverordening

Gelet op het feit dat deze crimineel-financiële infrastructuur vanuit Nederland wordt gefaciliteerd (via Curacao, Aruba, St. Maarten en de Malta-hub) en bevorderd (en de geldstromen goeddeels vanuit Latijns Amerika, voornamelijk richting Nederland en de USA vloeien, en vandaar uit in die landen en andere landen worden ‘geïnvesteerd als handelsbelangen aka Koninkrijksbelangen), leek ons de naam ‘Dutch Sandwich’ toepasselijker dan Antillenroute 2.0: vier Koninkrijkslanden voor de prijs van 1.

Reeds in maart en juni 2018 hadden we enkele Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) verzoeken gedaan in Nederland naar informatie hierover. Deze WOB’s zijn aangeleverd bij de volgende Nederlandse ministeries:

 1. WOB 1 – Ministerie Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties-AIVD
 2. WOB 2 – Ministerie van Financiën (5).
 3. WOB 3 – Ministerie van Justitie & Veiligheid (volgt)

De 5 Nederlandse Financiën WOB’s werden alle geweigerd wegens geheim. De WOB aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd ook geweigerd wegens niet-actuele gegevens.

De Nederlandse handelsbelangen, collectief geheugenverlies en vergeten geschiedenis

De Knipselkrant Curacao heeft geen enkele andere agenda dan rust, veiligheid, media- en meningsvrijheid, democratie, overheids transparantie en waarheidsvinding. Het WOB en LOB verzoekproces verloopt niet zo vlot als gehoopt, de (cyber)aanvallen op de site lopen op en belopen inmiddels vele miljoenen. Klaarblijkelijk hebben we geen welwillende ministers, ambtenaren, centrale bank directeuren, hoofden van diensten en PG’s, maar er wordt tot het hekje gegaan om onze lezers, vrijwilligers en het RST verder te helpen in hun primaire taak. In de Curacaose rechtbank volgt de proef op de som of het Koninkrijk der Nederlanden een rechtstaat is, of feitelijk al sinds de 17e eeuw een narcostaat (pagina 67) is. Waarbij de Koninkrijkseilanden met haar 3000-4000 illegale online goksites binnen haar offshore dienstverlening, free en e-zones en anonieme vennootschapsstructuren, daadwerkelijk die ingebouwde witwasmachines zijn, zoals de Amerikanen naar ons kijken:

“The Netherlands comes equipped with built-in island laundromats – Aruba, Sint Maarten and Curacao – and the Dutch speak English. Best of all, lax Dutch law means even if they get caught, there isn’t much anybody could do.“ (Uit: The Sink – Crime, terror and dirty money in the offshore world – Jeffrey Robinson 2003).

Wie de Robbie dos Santos-KPMG-ING bank onderzoek gevolgd heeft, heeft kunnen meelezen hoe onderzoek Cymbal/Troya al een tip van de sluier opgelicht hoe terrorismefinanciering en witwassen van drugsgelden via Curacaose (gok)bedrijven, accountantskantoren en trusts, behalve voor de Italiaanse maffia en Latijns Amrikaanse drugskartels en hun trust en fiscale dienstverleners, vooral veel geld opleverde voor ING Bank in Nederland.

De meeste LOB-jes zijn klein (bv kopie van een memorie van toelichting) en of kunnen geautomatiseerd worden opgeleverd. Van een beetje goksector met een vele honderden miljarden omzet per jaar mag je verwachten dat die goed georganiseerd en geautomatiseerd is. Zeker als trustkantoren, accountantsbedrijven en casinogrootgrutters E-gaminglicentiehouders zijn en zowel Nederlandse Staat, het CFT en Justitie (en sinds begin dit jaar dus ook het ministerie van Financiën) de toezichthouders zijn. Enkele LOB’s verzoeken zijn echter wat zwaarder en daarom geven we de respectievelijke ministeries en bestuursorganen nog wat extra tijd. De LOB verzoeken worden, indien niet opgeleverd voor eind september 2018, in oktober vervolgd via de Curaçaose rechtbank. Wie ondertussen meer informatie heeft inzake de onderwerpen in bovenstaande verzoeken wordt vriendelijk verzocht een reactie achter te laten of met de redactie contact op te nemen. Stay tuned.

Nardy Cramm is hoofdredacteur van Knipselkrant Curacao, blogger en auteur van blogseries ‘KKC blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt en VDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curacao (VDC). De Koninkrijksbelangen blogs is haar nieuwste reeks. Tips en informatie worden discreet behandeld en reacties worden op prijs gesteld.